Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byborna ger sig inte utan strid

Annons

Ockelbo kommun har föreslagit att byskolorna i Jädraås, Åmot och Lingbo läggs ned. I Arbetarbladets artikel i torsdags framkommer att det finns ledande kommunpolitiker som är öppna för att genomdriva förslaget. Detta skulle vara ett dubbelt svek mot de boende i byarna och inte minst då de små barnen.

Byborna kommer dock inte att ge sig utan strid. Flera alternativa handlingsvägar undersöks.

Bakgrunden till förslaget är kommunens behov av att – kortsiktigt – spara pengar. Detta sägs dock inte öppet i den utredning som kommunens utbildningschef har låtit offentliggöra. I denna talas i stället om ”ökad kvalitet i undervisningen”. Liknande klyschor används av ledande politiker. Enligt Magnus Jonsson (S) är det viktigaste att ”våra barn har det bra när det gäller förskola och skola”.

En konsekvens av förslaget är att sexåringar under en skoldag får sitta fastspända i en buss under en tid som ungefärligen motsvarar 25 procent av den effektiva undervisningstiden. Skulle dessa ständiga bussturer, dag efter dag längs samma sträcka, vara bra för barnens utveckling? Riskerna med den omfattande bussning som föreslås är dessutom avsevärda, vilket framgår av bland annat vägverkets temastudier över dödsolyckor med bussar (publikation 2003:120). Skulle Magnus Jonsson vilja att hans egna barn bussades på detta sätt? Naturligtvis inte. Och föräldrarna i byarna har samma inställning. De som har möjlighet överväger att flytta. De barnfamiljer som har planerat att flytta till någon av de berörda byarna kommer att bo kvar nära sina arbetsplatser i exempelvis Gävle eller Sandviken. Ofta är det just närheten till en liten skola med personligt bemötande – där barnet blir sett och kan växa som person – som har utgjort en viktig dragningskraft. Den kommunala servicen i övrigt, och utbudet av affärer med mera är nära nog obefintligt. Redan genom att förslaget läggs och politikerna uttalar sig i strid med tidigare vallöften skapas en osäkerhet vilken skadar byarnas utveckling.

I den utredning som har publicerats saknas helt en miljökonsekvensbeskrivning. Det redovisas heller inte någon undersökning av vilka konsekvenser förslaget får på skatteunderlaget. Denna sistnämnda brist är desto mer anmärkningsvärd med tanke på att förslaget har som ambition att lyfta fram de ekonomiska följderna för kommunen. Förslaget tycks utgå från att antalet boende – och därmed antalet skattebetalare – blir lika många som tidigare och att alla familjer finner sig i omställningen. Men byborna accepterar ingalunda förslaget.

Nedanstående punkter har fått stor uppslutning.

• Vi begär i första hand att politiker uttalar ett snabbt och tydligt nej. Detta skapar trygghet och underlättar inflyttning.

• Vi begär att en allsidig utredning görs. I denna ska även barnens behov analyseras liksom konsekvenserna för miljön och de övergripande ekonomiska följderna.

• Vi kommer genom kampanjarbete att sträva efter att invånarna, i vart fall inför valet 2010, får klart för sig vilka vallöften som tidigare har avgivits och vilka som, om det nu går så långt, har brutits. Vi hoppas och tror att de röstande kommer att rata partier vars representanter har svikit både barnen i byarna och de egna löftena. Ett sådant avståndstagande skulle stärka förtroendet för den ärliga demokratiska processen.

• Vi begär att nedmonteringen av de kommunala skolorna i vart fall skjuts upp till hösten 2011, så att vi får möjlighet att fullfölja de ambitioner som nu finns på att starta friskola. Behandlingstiden för en ansökan är nämligen så lång att en sådan skola inte kan vara i drift förrän hösten 2011.

nyligen inflyttad till Jädraås och pappa till Senja, 1 år och Morris, 5 år

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons