Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att sätta ner foten?

Annons

Det hade länge varit ett känt faktum att Sofiedalskolan var trång och otidsenlig. Därför bestämdes för cirka tio år sedan att skolan skulle genomgå en fullständig om- och tillbyggnad.

Genom sitt läge och möjligheter bestämdes samtidigt att skolan skulle utgöra en del av ett ”samlande kommundelscentrum” för skola, kultur, idrott, friskvård och friluftsliv. En konsekvens av detta blev att Valbo bibliotek nu flyttades till Sofiedalskolan för att utgöra ett integrerat folk- och skolbibliotek, där generationer kunde mötas. Biblioteket förlades till skolans tidigare aulabyggnad, som under senare år endast använts sporadiskt.

Denna byggdes förutom till bibliotek nu om till ungdomsgård med inspelningsstudio samt kafeteria.

Naturligtvis föregicks flytten av många diskussioner och synpunkter som måste beaktas. Ett var att en ansvarig skolbibliotekarie anställdes under skoltid (40 timmar i veckan) och bekostades av skolan. Detta fann vi naturligt. Arbetsuppgifterna utgjorde inte endast bokutlåning och ”tillsyn av elever,” utan innebar också en väsentlig del i skolans pedagogiska verksamhet.

I och med ombyggnaden av skolan och tillgången till ett integrerat bibliotek fann vi möjlighet att börja undervisa enligt läroplanens intentioner. Detta innebar att vår undervisning radikalt förändrades mot ett ämnesintegrerat, tematiskt undervisningssätt. Förutsättningen för att lyckas var ett nära samarbete mellan respektive lärare och skolbibliotekarien, som skulle ta fram lämplig litteratur och material. Bibliotekariens uppgift var att vara eleverna behjälplig i biblioteket medan respektive lärare kunde fortsätta sina lektioner med övriga elever. På detta sätt sparades också lärarresurser. En annan uppgift var inköp och anskaffning av aktuell litteratur, vilket förutsatte att man höll sig à jour över marknaden.

Då det tematiska arbetet innebar självständigt sökande efter kunskap anskaffades ett antal datorer till det integrerade biblioteket. Ansvarig för dessa var skolbibliotekarien.

Det integrerade skolbiblioteket är en väsentlig del i Sofiedalskolans verksamhet och kräver en kompetent och engagerad person. Den person som innehade tjänsten var just en sådan som verkligen brann för sitt arbete. Hon är dessutom utomordentligt datakunnig. Vid Skolverkets inspektion fick Sofiedalskolan mycket positiva omdömen angående läroplansarbetet och det ämnesintegrerade arbetssättet. Detta är jag helt övertygad om till stor del beror på samarbetet med skolbiblioteket och dess engagemang.

Jag blev mycket förvånad när jag fick klart för mig att skolbibliotekstjänsten ska reduceras från 40 till 4 timmar i veckan (alltså 90 procent)! Av dessa fyra timmar ska tydligen endast två disponeras för att serva över 500 elever! Hur detta ska ske med bibehållen kvalitet kan jag inte inse, då det från första stund var ett krav att skolan skulle ansvara för sin egen verksamhet, eftersom folkbibliotekets personal inte har möjlighet att mer än sporadiskt hjälpa till.

Jag konstaterar att skolan drabbats av ständiga nedskärningar som nu detta med bibliotekstjänsten men också indragning av ett antal lärartjänster, som inte bara kan ha att göra med elevminskningen.

Vidare tas möjligheten bort till grupperingar i matematik och engelska, liksom att det inte finns resurser till att fortsätta undervisningen i ”Lilla gruppen”.

Alla dessa neddragningar gör att arbetsbelastningen för övrig personal ökar samtidigt som kvaliteten på skolarbetet sjunker.

Är det inte snart dags att sätta ned foten?

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons