Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De rödgröna är visionslösa i omvårdnadsnämnden

Jag blir lite besviken över hur visionslösa de rödgröna majoriteten i omvårdnadsnämnden i Gävle är på Arbetarbladet debatt.

Annons

För dem är det organisationen som alltid går före individen. För mig är det tvärtom individen går före organisationen. Omvårdnad Gävle är en bra förvaltning, men om det går att förenkla för de som vill ha hjälp och samtidigt för förvaltningen så ska det prövas. Allt i syfte att förenkla för alla!

För att få hjälp av hemtjänsten, med hushållssysslor eller omvårdnad, ska en biståndshandläggare i Gävle kommun göra en utredning av behovet och fatta ett biståndsbeslut. Beslutet ligger sedan till grund för hemtjänstens uppdrag. Biståndshandläggarna gör ett mycket bra jobb men kan det förenklas som kapar mer tid till annat?

Personer kan känna sig osedda i ett byråkratiskt system. Biståndshandläggare kan uppleva att politikerna lämpar över ansvaret att hålla budget på dem så att de förhindras bevilja de insatser den äldre egentligen har rätt till enligt socialtjänstlagen.

 Äldrecentrum har i rapporten Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, som grundar sig på aktuell forskning, individers erfarenheter, tagit fram en modell med hemtjänst utan biståndsbeslut som jag tror på. Modellen går ut på följande:

 1) Kommunerna fastställer vilka regler som ska gälla för att få hemtjänst utan biståndsbeslut.

2) Biståndshandläggarna ägnar mindre tid till myndighetsutövning och mer till socialt arbete. De blir ”äldrevägledare” som tillsammans med de äldre planerar hur omsorgen ska utformas och erbjuder personligt stöd, uppföljning och koordinering av insatser.

3) För att garantera att hemtjänsten håller utlovad kvalitet får kommunerna skyldighet att kontinuerligt följa upp hemtjänstinsatser, både på individuell nivå och på verksamhetsnivå.

4 )Kommunerna bedriver förebyggande och uppsökande arbete.

 Alliansregeringen tillsatte en utredning om att förenklad biståndsbedömning som skulle lägga fram förslag på en lagändring som tillåter att hemtjänst ges utan biståndsbeslut. Min förhoppning är att detta blir verklighet även med dagens regering.

 Jag vill med förenklat biståndsbeslut inte lägga resurser på utredningar och administration finns det mycket att vinna på att flytta fokus till ökat personligt stöd, vägledning och förebyggande insatser. Individen i centrum inte organisationen!

Anders Jansson

moderat i Gävle

 

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons