Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är inte med glädje vi lägger fram förslag om nedläggningar

SVAR TILL
”Källmur – en positiv lärandemiljö”,
10 februari

Annons

 

Ärendet om skolorna i Bomhus fanns på dagordningen vid flera tillfällen under hösten 2008 fram till januari 2009 i BUN. Orsaken till detta var att nämnden önskade mera information innan beslut.

Ett ganska stort antal elever från Bomhus i årskurs 7–9, i dag 105, har valt fristående skolor. Om eleverna från Bomhus valt Källmursskolan eller Lillhagsskolan hade det funnits ett annat elevunderlag och bättre förutsättningar för två högstadieskolor i Bomhus.

Elever och föräldrar har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter. Demokrati innebär inte att man alltid får som man tycker men att man får möjlighet att argumentera för sin sak.

Det är aldrig så att en enskild tjänsteman på förvaltningen gör egna förslag för vad som är bäst för till exempel Bomhus. Uppdrag kommer från förvaltningschef eller nämnd. Det är alltid ett arbete där många är involverade. Skolområdeschefen har en central roll i detta arbete.

Det slutgiltiga förslaget godkänns av förvaltningschef innan det lämnas vidare till politiker som har att ta ställning till om frågeställningen ska upp på dagordningen eller inte.

Barn- och ungdomsnämnden tilldelas ekonomiska medel från kommunfullmäktige. Dessa pengar ska räcka både till kommunala skolor och fristående skolor eftersom det är Barn och Ungdom som betalar oavsett huvudman. Tilldelningen av medel görs med hänsyn tagen till om det är färre eller fler elever i kommu-nen under ett visst år. En satsning på kommunala skolor innebär också en satsning på de fristående enheterna. De ska inte missgynnas vid fördelning av elevbidrag.

Detta kan upplevas som en paradox men det är en konsekvens av den lagstiftning som finns när det gäller fristående enheter.

Barn och Ungdomsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att anordna skolverksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Detamma gäller naturligtvis för förskoleverksamheten.

Förvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag, som bidrar till att verksamheten kan drivas utan att det uppstår ett negativt ekonomiskt resultat. Det är inte med glädje som förvaltningen lägger fram förslag om nedläggningar eller föreslår att personal varslas utan det är enbart en konsekvens av uppdraget från fullmäktige, den egna nämnden och den rådande lagstiftningen.

Barn & Ungdom

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons