Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En kärnvapenfri värld!

En budkavle går genom Sveriges kommuner med budskapet till Sveriges regering att i nästa års förhandlingar om ett ickespridningsavtal förhindra ett kärnvapenkrig.

Annons

I morgon, 14 mars kommer budkavlen till Gävle, då en manifestation ska hållas och namn samlas in med krav på att den svenska regeringen ska arbeta fram en handlingsplan inför FN-mötet 2010 om Ickespridningsavtalet (NPT-avtalet). Avtalet innebär kärnvapennedrustning och har redan undertecknats av nästan alla länder – men tillämpats inte.

Budkavlen är ett initiativ från den oberoende organisationen Kvinnor för fred och i vår region har den fått stöd av bland annat FN-föreningarna i Hälsingland, Sandviken och Gävle.

Så länge någon stat innehar kärnvapen finns ett incitament för andra stater att skaffa sådana. Så länge de existerar, kvarstår också risken att de en dag kommer att användas – överlagt eller på grund av misstag eller felbedömningar. Det har vid flera tillfällen varit nära att kärnvapen avfyrats, eftersom varningssystem gav felaktiga signaler.

Det finns fortfarande cirka 27 000 kärnvapen i världen och av dessa är cirka 12 000 aktivt utplacerade. 4 000 av dem kan avfyras med mycket kort varsel. Det finns i dag också kärnvapen som är 100 000 gånger starkare än den bomb som fälldes över Hiroshima.

Det krävs en stark politisk vilja att nå målet om ett fullständigt avskaffande av kärnvapen. Under det senaste decenniet har en oroväckande och farlig utveckling kunnat iakttas. Internationella ansträngningar för nedrustning och icke- spridning har avtagit. Utvecklingen av nya avtal har avstannat och efterlevnaden av redan ingångna avtal har försämrats.

Det är mycket viktigt att så snart som möjligt återuppta meningsfulla förhandlingar i FN:s nedrustningskonferens i Genève.

Den svenska regeringen måste vara göra allt den kan för att tillsammans med andra ickekärnvapenländer få igång de internationella förhandlingarna igen och lägga konkreta förslag på hur det kan gå till.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons