Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förbered er på att Barnkonventionen snart är lag

Annons

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, kommer snart att vara svensk lag. 11 mars överlämnades ett förslag över till barnminister Åsa Regnér om hur detta skulle kunna genomföras i praktiken. Vi på Rädda Barnen är förstås glada att vi är nära slutmålet för en lång process och nu vill vi bidra till att Sverige står redo och gör nödvändiga förberedelser inför att lagen träder kraft.

En anledning till att Barnkonventionen behöver bli lag i Sverige är att den i dag inte används när beslut som rör barn ska fattas. Det beror till stor del på att beslutsfattare inte har fått tillräcklig utbildning i vad konventionen innebär, hur man använder sig av den i sitt arbete och hur man kan lyssna på barn innan man fattar beslut som på olika sätt påverkar barn.

I Sverige har kommunerna det största ansvaret för barns möjlighet till en trygg uppväxt, en bra utbildning och för att de barn som lever i en särskilt utsatt situation får extra skydd och stöd. För att se till att detta sker är Barnkonventionen ett utmärkt verktyg. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med Barnkonventionen ges god vägledning i vad barn behöver och har rätt till, i synnerhet vad gäller konventionens grundprinciper om icke-diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att bli hörd.

Vi uppmanar Gävle kommun att satsa på utbildning och fortbildning om Barnkonventionen för kommunens alla anställda. För detta krävs att såväl att ekonomiska resurser som arbetstid avsätts och därför bör beslut om en utbildningsinsats tas av kommunens högsta politiska ledning. Utbildningsinsatserna måste starta redan nu, så att de anställda, när lagen väl träder ikraft, direkt kan börja praktisera nya lagen fullt ut.

Utöver utbildning har vi på Rädda Barnen identifierat sex områden som vår kommun bör fokusera på för att säkerställa ett rättighetsperspektiv i sitt arbete. Inom alla dessa områden ska barns inflytande löpa som en röd tråd.

– Kommunen behöver ha en förståelse för vilka villkor barnen lever under – för detta krävs systematisk datainsamling som också inkluderar att prata med barnen själva.

– Kommunen behöver ta fram en långsiktig plan för hur arbetet med Barnkonventionen ska gå till - vad ska prioriteras, vilka resurser ska avsättas och vem har ansvar för arbetets olika delar?

– Genomförandet av planen för arbetet med barns rättigheter behöver samordnas i kommunen – förvaltningar och verksamheter kan inte arbete i egna stuprör eftersom barns rättigheter sträcker sig över olika områden och aldrig uteslutande rör en enskild förvaltning eller verksamhet.

– Kommunen behöver se till att allt arbete bedrivs ur ett barnrättsperspektiv genom att analysera konsekvenser för barnet när beslut som rör barn fattas.

– Arbete för barns rättigheter behöver tänkas in i kommunens budgetarbete. Finns inte ekonomiska resurser öronmärkta för barnrättsarbete kommer inget sådant arbete att genomföras;

– Involvera civilsamhället – frivilligorganisationerna har ofta god insyn i hur barnen i kommunen har det och därför är det viktigt att kommunen samarbetar med organisationer.

Genomförs detta, är vi säkra på att Gävle kommun kommer att bli en föregångskommun för resten av Sverige och ta en ledande ställning för barns rättigheter när lagen träder ikraft.

Görel Müller

ordförande Rädda Barnens lokalförening i Gävle

 

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons