Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Införandet av Ipads i skolan är en likvärdighetsfråga

Svar till "En mamma som upplever fler och fler kränkningar via nätet", 7 januari

Annons

Svar på insändare med rubriken ”Varför underlättar ni för barnen att kränka varandra” som publicerades 7 januari. I den uttrycks en till viss del förstålig oro för att kränkningar på nätet för våra unga ska öka då vi under drygt ett år delat ut Ipads till alla våra elever. Tanken med Ipad i skolan är att utveckla undervisningen och detta är ett led i att våra elever får den digitala vana som vår tid behöver.

Vi har inte upplevt en ökning av kränkningar på nätet sedan Ipad i Hofors kommuns skolor började delas ut …vt-15. En anledning skulle kunna vara att det nu mera än tidigare förs en diskussion kring vad som är ett gott uppförande och vad som är lagligt på sociala medier.

Vi är som alltid beroende av information från vårdnadshavare och elever, inte minst om det händer saker på fritiden och som inte klarats ut i hemmet. Självklart gäller även detta andra händelser som kan ge negativa följder för elevernas trygghet och studieresultat i skolan. Skolan gör så mycket den kan i samarbete med vårdnadshavare för att lösa konflikter så de inte ska smyga sig med till skolan och påverkar elevernas studieförmåga. Grunden för en bra lärmiljö är just trygghet i skolan och detta gäller både on- och off-line. I hemmiljön är föräldrar viktiga och vi i skolan ser samarbetet mellan hem och skola som mycket viktigt, inte minst nu då många aspekter av livet sker i en uppkopplad miljö.

Vi vill med detta svar ge lite information hur vi har tänkt kring införandet av Ipads i skolan. Inför utdelningen skrivs ett avtal på där det klart och tydligt står vad som är en god hantering och vad som är lagligt. Nedan finns fyra punkter som är tagna från kontraktet som både elev och vårdnadshavare skrev under innan eleven fick sin iPad. Det har också varit möten på alla skolorna där alla vårdnadshavare bjudits in för att ytterligare få en möjlighet att ställa frågor samt gå igenom kontraktet i detalj.

– Du ska följa de lagar och regler vi har i Sverige. Du måste respektera upphovsrätten till texter, datorprogram/appar, fotografier, bilder och ljud.

– Du får inte använda surfplattan till att kränka eller trakassera annan person. Dessutom får du inte använda någon annans namn eller fotografi utan tillstånd.

– Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte lagras eller hanteras med surfplattan. Du får inte heller med surfplattan besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll.

– Om du inte följer lärarens instruktioner, bortser från ovanstående regler, eller på annat sätt använder surfplattan så den stör inlärningsmiljön har lärare eller annan representant för skolan rätt att begränsa funktioner eller återta surfplattan.

 

Införandet av Ipads i skolan är också en likvärdighetsfråga för oss. Alla kan få samma möjlighet att ta del av den teknik som används i hela vårt samhälle. Vi har också, tillsammans med er föräldrar, fått få en möjlighet att påverka i den diskussion som ständigt måste pågå i vårt uppkopplade samhälle vare sig det rör sig om Ipads, mobiler eller andra verktyg där man möts på nätet.

Pedagoger har nu som tidigare alltid agerat vid kränkningar oavsett var de uttrycks. Undertecknade har också under många år nu, långt innan Ipad var tänkt som ett pedagogiskt verktyg, genomfört undervisning om internetetik i klasserna. Vi upptäckte att många konflikter antingen startat eller utmynnat i kränkningar på internet. Det är lättare att kränka någon om man slipper stå öga mot öga. Oftast händer detta då man är ovänner. Lite av undervisningen vi genomför handlar därav om konfliktlösning. Många elevers tillvaro och skoldag förstördes av detta vilket inte gav en gynnsam undervisningssituation. Vi har också gjort besök på föräldramöten och pratat om hur lätt det är att kränka på nätet och vilka konsekvenser detta medför för våra unga. Det är av stor vikt att vi i vuxenvärlden tar vårt ansvar och är med och lotsar våra unga i denna värld. Det är minst lika viktigt som att vi lotsar dem i vår fysiska.

Statens medieråd har i dagarna kommit med ett pressmeddelande som handlar om råd kring problematiskt spelande med mera. Broschyren heter: ”Problematiskt spelande bland barn och unga – en vägledning för föräldrar och andra vuxna nära barn”. Denna broschyr kan vara av stort värde för oss i vuxenvärlden då vi står inför vissa nya frågeställningar.

Inga-Lill Westling

Bron/prevention/lärarcoach

Elevhälsa-stöd

Petter Danielsson

IKT-pedagog

Elevhälsa-stöd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons