Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infria löftet till Hagaströms SK nu!

Om ett angeläget kylslaget projekt.

Annons

I mer än 33 år har Haga-ströms SK ansökt om att få en konstfrusen isbana, för sin omfattande verksamhet. Enligt uppgift är klubben Sveriges största för hastighetsåkning på skridsko.

I Gävle kommuns (Kultur & Fritid) långtidsplan har en konstfrusen isbana i Hagaström funnits med, men har, flera/åtskilliga gånger, bortprioriterats.

I senaste långtidsplanen, som sträcker sig till år 2020, finns isbanan med i ”sista extrakolumnen” med den oprecisa överskriften ”Senare” det vill säga efter år 2020.

Under åren har många projekt fått gå före Haga-ström SK i turlistan.

Det dyraste exemplet är anläggningarna på Sätra-åsen för 340 miljoner och med en årlig driftskostnad på 34 miljoner (- intäkter) enligt uppgifter från tidigare kommunalråd. Till ishockey, fotboll och innehallar går det bra att få fram pengar.

Brynäs IF genomför tillsammans med UNICEF det så kallade ”En Bra Start”-projektet. Avtalstiden löper från 2014-07-01 till 2019-06-31. Projektet har som målsättning att: ”Gävle ska vara världens bästa plats att växa upp på. För alla barn.” Hur uppfylls en sådan vision?

Förra Kommunledningen har avsatt 25 miljoner under fem år till detta projekt. Pengar finns. Hur länge har Brynäs IF ”köat” för detta? Men jag gillar Brynäs!

Det kösystem i investeringssammanhang som tillämpas i Gävle kommun kan tydligen frångås. Hur angelägenhetsgraden bedöms vet inte jag. Pengar tycks dock, i stor mängd, gå att ordna fram när man väl bestämt sig.

Kostnaden för en konstfrusen isbana och barmarksinvesteringar i Hagaström har av föreningen beräknats till 20 miljoner. Hur skulle detta kunna finansieras om kommunen vill?

Gävle kommun har en årsbudget på totalt 5,56 miljarder. Om kommunen skulle behöva låna upp 20 miljoner till ett Hagaströmsprojekt kan det ske till en låneränta om 1,14 procent (i december 2015) för ett fem-årigt lån. Detta skulle ge en årlig räntekostnad på 288 000 kronor eller 19 000 kronor per månad.

Driftskostnader tillkommer naturligtvis. I dag kostar Hagaströms IP 1,21,3 miljoner per år. Om en konstfrusen isbana byggs kommer driftskostnaden att öka till cirka 2 miljoner, cirka 17 000 per månad. Kvalificerad bedömning gjord av fackman.

Gavlefastigheter har låtit göra en utredning, daterad 2015-04-10, om en konstfrusen skridskobana på Hagaströms IP. Utredningen gjordes på en dag av tre tjänstemän och efter vissa konsult- och expertkontakter. I utredningen påpekades att markens struktur först måste undersökas, för att kunna fastställa kostnaderna för markberedningen.

Ytterligare inköp av mark kan komma ifråga, beroende på hur anläggningen ska planeras. Den privata markägaren är positivt inställd till Hagaström SK:s idrotts- verksamhet.

Gavlefastigheter har inte fört någon dialog med Hagaströms SK, så föreningenssynpunkter har inte kunnat framföras. Gavlefastigheter har räknat fram en beräknad investeringskostnad på 34 miljoner utifrån en beräknad räntekostnad på 5 procent. I december 2015 kunde kommunen låna upp pengar till en ränta av 1,14 procent för ett femårigt lån. Hur hänger det här ihop? Hur kan räntesatserna skilja sig så?

Vilka vinster skulle en utbyggd anläggning generera?

Med dagens milda vintrar skulle verksamheten vintertid säkras och förlängas. I dagsläget är verksamheten ”ett lotteri”.

Skridskosektionen skulle kunna växa.

Allmänhetens åkning säkras också. I dag när det finns is tränar kontinuer- ligt cirka 150 skridskoåkare. Hagaström har fostrat åtskilliga elitåkare bland annat Bo König, OS-deltagare.

En helg kan mer än 1 000 skridskoåkare utnyttja is-ytan.

Ishockeyskolor kan ordnas mer istid blir tillgänglig för kommunen.

Konståkningen kan få tider.

Träningstider kan erbjudas.

Sommartid kan verksamheter av olika slag förläggas till Hagaström.

Nyttjandegraden på årsbasis, efter en utbyggnad, skulle öka markant.

Att verksamheten i dag fungerar vintertid när det finns is på Hagaströms IP beror naturligtvis på hängivna insatser av ideella krafter. Den potentialen bör kommunen ta vara på innan inblandade tröttnar!

Kommunen kan inte godtyckligt ändra i projektordningen.

Brutna politikerlöften är ingen ovanlig företeelse, men här har det gått för långt och för länge! Löftet måste infrias nu!

Det är en fråga om kommunal vilja, oavsett politisk färg.

Varför väntar kommunen?

Lars Bohlund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons