Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarna är viktiga i vårt skolutvecklingsarbete

Annons

SVAR TILL ”Ockelbolärare” 4 oktober

Från hösten 2007 har det skett ett antal förändringar inom ledningsorganisationen i Ockelbo kommun med byten av befattningshavare både på rektors- och förvaltningschefsnivå. Detta har självklart påverkat arbetet med att driva skolutvecklingen framåt i snabb takt. Under tiden från höstterminen 2008 och fram till nu har det ändå på olika sätt pågått ett intensivt förbättringsarbete i kommunens skolor.

Skolinspektionens gran- skning våren 2008 visade på brister bland annat inom värdegrundsarbetet. Stor fokus låg på att förbättra rutiner i detta arbete under 2008 och 2009, och fortsätter kontinuerligt i skolornas vardagsarbete. Detta har resulterat i att våra elever känner sig tryggare och trivs i högre grad än tidigare enligt våra mätningar.

Kvalitetsarbetet på skolorna har utvecklats genom att ett gemensamt arbetssätt har implementerats från förskolan till vuxenutbildningen. Inom detta område finns det fortfarande en del att utveckla till exempel när det gäller skolornas analysarbete. Men här är vi på gång, något som också har bekräftats av Skolinspektionen.

Hösten 2010 fick skolan ett politiskt uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förbättra kunskapsresultaten. I framtagande av vår ”synvända” och vår handlingsplan för förbättrade kunskapsresultat (publicerad på www.ockelbo.se) lät vi oss inspireras av Essunga kommun som hade vänt trenden med låga kunskapsresultat. Mellan åren 2010 och 2011 har Ockelbo avancerat 77 platser i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” och omnämns som Gästriklands skolkomet! Detta är tack vare våra duktiga pedagoger.

Handlingsplanen ligger till grund för det skolutvecklingsarbete som pågår och som innebär både ett långsiktigt arbete med en fortsatt implementering av skolans nya styrdokument (läroplaner och skollag) och kortsiktigt att utveckla vår organisation för ett väl fungerande skolutvecklingsarbete i vardagen. Här ingår också ett antal kompetensutvecklingssatsningar, exempelvis inom matematik och IT, som vi tror ska ge direkt effekt i elevernas utbildning.

Det är många faktorer som påverkar över tid när kunskapsresultaten sjunker i en kommun. Helt klart är att lärarna är skolans främsta resurs i skolutvecklingsarbetet. Senare års skolforskning visar på lärarens roll som avgörande faktor för elevens kunskapsutveckling. Det som sker i klassrummet mellan pedagog och elev är centralt för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Bemötande och positiva förväntningar a och o. Mötet mellan pedagog och elev är viktigt för att kunskapsutvecklingen ska gynnas på bästa sätt.

Utifrån den nya skollagen och införandet av lärarlegitimationer ska eleverna senast 2015 undervisas av lärare med behörighet för ämnet och årskursen. Här behöver vi i Ockelbo gå fram i än snabbare takt utifrån kommunfullmäktiges mål att all personal år 2014 ska ha relevant utbildning för sitt arbete.

Skolledningen i Ockelbo

Lotta Wennlund

Signhild Olsson

Tobias Tengelin

Anette Gottfriedson

Patricia Lea Myhrberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons