Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt byskolorna leva

Annons

Skolan är något av en bys själ och identitet. Nu diskuterar politikerna i Ockelbo kommun att lägga ner alla tre byskolorna i kommunen, Jädraås, Lingbo och Åmot.

Att lägga ner en skola är inte bara att stänga en byggnad och flytta undervisningen några mil. Att lägga ner en skola är att bidra till glesbygdens utarmning och beröva unga människor tron på framtiden.

Det bärande argumentet i förslaget om nedläggning är att de små skolorna inte är pedagogiskt fullvärdiga och att undervisningen är bättre och mer ändamålsenlig i en större skola. Låt oss granska det argumentet.

Vår fråga till skolledning och politiker är: på vilken forskning och erfarenhet stöder ni det påståendet? I vilka hänseenden är en byskola pedagogiskt sämre än en större? Vi har tagit del av en av de få forskningsrapporter som gjorts om byskolor i Norden; Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur av Gunilla Karlberg-Granlund, Åbo Akademi. Även om det gäller finska byskolor och finska barn visar rapporten att det mesta talar för att byskolor pedagogiskt och inte minst socialt är till fördel i jämförelse med större skolor. Att eleverna skulle prestera sämre går inte att leda i bevis. Vad är lärarna på Perslundaskolans uppfattning, presterar byungdomarna sämre än Ockelboeleverna?

När det gäller den sociala miljön är mobbning mindre i byskolor, kamratskapet starkare och leken sker oberoende av kön, klassgränser och ålder.

En central fråga i all pedagogik är hur eleverna skaffar sig information och kunskap. Kunskapsinhämtande genom internet talar för byskolorna. En lärare med specialistkunskaper kan till exempel ha en interaktiv lektion med samtliga elever i en åldersgrupp i hela Ockelbo kommun samtidigt via internet. Varför inte utveckla en pedagogik med den moderna tekniken som en viktig del och sträva efter att Ockelbo kommun blir ett föredöme som ligger i framkanten av den tekniska utvecklingen. Möjligheterna är enorma, det är att hitta lämpliga former som är utmaningen.

En annan viktig fråga är, hur kan man utveckla den speciella pedagogik som används i byskolor? Pedagogiskt är det en större utmaning för läraren i byskolor än i större skolor. Erkänn det och låt lärare som vill anta utmaningen och jobba med åldersintegrerade grupper söka tjänst i byarna. Uppmuntra dem och se till att de får resurser till vidareutbildning och förkovring.

En avgörande fråga som inte är utredd är hur skolorna i kommunen sinsemellan kan samarbeta. I vissa ämnen kanske man kan förlägga undervisningen för centralortsskolarna till byarna och byskoleeleverna kan ha vissa ämnen tillsammans med eleverna inne i Ockelbo.

Politiker, fråga er hur ni ska göra byarna ännu attraktivare. Hur ska ni locka fler barnfamiljer att slå sig ner i byarna? Se byskolorna som en tillgång och inte en belastning!

Vårt förslag är att Ockelbo kommun skjuter upp beslutet att lägga ner byskolorna till 2011 och använder tiden fram till dess att bland annat undersöka ovanstående frågor.

Margareta Lindblad

Willy Westby,

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons