Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När ett barn berättar måste samhället agera

Annons

I dagarna har vi i Rädda Barnen träffat representanter från polisen och åklagarmyndigheten i Gävleborgs län.

Vi har gjort det för att diskutera den allvarliga situationen med långa förundersökningstider för barn som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp.

Gävleborgs kammaråklagare har långt ifrån det sämsta resultatet av Sveriges åklagarkammare, men ändå är det bara cirka 70 procent av brottsmisstankar gällande våldsbrott mot barn som utreds inom de lagstadgade 90 dagarna.

Tidigare i år släppte Rädda Barnen rapporten ”Brott mot barn om hur barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden” som grundar sig på statistik från åklagarmyndigheten och våra möten med barn. De barn vi möter finns på näthinnan och vi bär med oss deras berättelser i vårt arbete för att få beslutsfattare att göra om och göra rätt.

Polisanmälningar som rör brott mot barn ska enligt lag utredas snabbt och i rapporten visar vi vilka konsekvenser det får för barn när detta inte sker. Inget barn ska ”falla mellan stolarna”, vilket tyvärr alltför ofta händer. Barn blir dubbelt belastade, inte bara av brottet i sig, utan också av de följdverkningar som en utdragen utredningsprocess innebär.

Lång handläggningstid hos polis och åklagare försämrar också möjligheten att skydda barnet mot fortsatt våld och försvårar behandlingsinsatserna. Det innebär även stora påfrestningar för barnet och familjen.

I vårt möte poängterades att frågan finns högt på agendan och är prioriterad för både polis och åklagare, men också att stora utmaningar finns.

Det underströks också att kvaliteten på undersökningen är det viktigaste för att barnets rättigheter ska tillgodoses, trots att det ibland kan innebära att den lagstadgade tidsfristen på 90 dagar överskrids.

Det är femte gången Rädda Barnen gör denna granskning.

Uppföljning av handläggningstiderna gällande brott mot barn är ett av våra sätt att bevaka våldsutsatta barns rättigheter.

Glädjande är att vi ser att utvecklingen går i rätt riktning, men vi kan aldrig acceptera att det stöd som barn som utsatts för våld får, beror på var barnet bor.

Vi vill att alla verksamheter vars beslut och insatser påverkar barns levnads-villkor och framtidsutsikter ges möjlighet att följa lagen, alltid med barnets bästa i fokus.

När ett barn tar mod till sig och berättar, då ska samhället betala tillbaka med samma kraft och mod!

Vi vuxna måste underlätta, inte försvåra, livet för de barn som vi inte lyckats skydda från våld!

Margareta Elensky

ordförande Rädda barnen Gävleborg

Maria Schillaci

psykolog Rädda Barnen, i samarbete med

Karin Blomgren

författare till ”Brott mot barn om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden”

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons