Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så här blir nedskärningarna i Sandviken

Svar till ”Maria”, Arbetarbladet 9 april:

På grund av minskade skatteintäkter och frysta statsbidrag måste alla verksamheter i kommunen dra ner ytterligare 2 procent av kostnaderna 2009. För förskola/skola handlar det om cirka 13,5 miljoner.

Annons

Det kommer troligen att innebära bland annat sänkt lärartäthet i skolan, minskad administrativ personal, förändring av program i gymnasieskolan och restriktioner på inköp, kurser, tjänster med mera.

I veckan kom också besked från regeringen att det inte blir några extra pengar till kommunerna 2009. Det är bekymmersamt och oroande hos oss, liksom i andra kommuner i landet. För att i någon mån minska oron vill jag räta ut några oklarheter i artikeln om förskolan i onsdagens Arbetarbladet.

Vi ska inte ta bort 25 procent av grundbemanningen i förskolan! Rätt är att vi minskar 25 procent tjänst per avdelning – alltså en heltid på en förskola med fyra avdelningar.

Vi gör samtidigt en omfördelning av personal och barn så att småbarnsgrupperna minskar från 16 barn till 13–15 och personalstyrkan minskas från 3,75 till 3,0.

I syskongrupperna blir gruppstorleken cirka 23–24 och personalen förstärks från 2,75 till 3,0. De högre gruppstorlekarna kommer vi att ha i slutet av vårterminerna då barnantalet är som högst.

Minskade matbeställningar betyder inte att barnen ska få mindre mat. Däremot kommer inte längre all personal att äta pedagogiskt. Det är också viktigt att föräldrar meddelar planerad frånvaro så att vi inte gör överbeställningar i onödan.

Med den nya organisationen har vi samma barn- och personaltäthet som grannkommunen Gävle och vi ligger fortfarande bra till i jämförelse med övriga landet. Enligt Skolverkets statistik 2008 hade förskolan i Sandviken 16,5 barn/förskoleavdelning och snittet i landet var drygt 17.

Vi har också många barn till föräldralediga, där vart och ett barn räknas som ett heltidsbarn, men bara är på förskolan 15 timmar i veckan.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons