Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så här tänker trafikplanerarna i Gävle

Svar till "Trafikant, Gävle", 10 juni

Annons

Det ska vara enkelt att ta sig fram med alla trafikslag i Gävle men gång och cykel ska prioriteras enligt både den antagna Centrumplanen och Trafikstrategin för Gävle. Enligt den nöjdhetsmätning som nästan 1000 Gävlecyklister svarat på är ett av de största problemen för cyklister i Gävle idag konflikten med gående. Därför behöver vi bli bättre på att ge ordentligt utrymme för gående, liksom egen yta för cyklister. Där trafikslagen delar yta ska separeringen mellan dem bli bättre.

 

Ett led i att göra det bättre för både gående och cyklister är att bygga ut Nygatan till ett attraktivt cykelstråk genom centrum. På så sätt frigörs yta från Drottninggatan, till förmån för de gående. Det är fortsatt tillåtet att cykla på Drottninggatan, precis som på Stortorget – men på de gåendes villkor. Om det inte finns cykelbana ska man cykla i blandtrafik med bilarna, alternativt välja en annan väg. Trottoarer är enbart till för gående.

På Kyrkogatan är det infartsförbud för motortrafik från ena hållet, för cyklister är det däremot tillåtet att cykla i båda riktningarna. Trottoaren är inte ett alternativ för cykeln. På en del av Kyrkogatan (direkt väster om Hattmakargatan) är motorfordonstrafik tillåten i båda riktningarna, just för att tillgängliggöra parkeringen för hotellgästerna. Efter parkeringen finns däremot en skylt med förbud mot infart med motorfordon.

När det gäller att cyklister skulle köra mot enkelriktning så finns i dag inga enkelriktade gator kvar i centrala Gävle. Samtliga enkelriktade gator har ersatts med infartsförbud för motorfordon i ena riktningen. Det betyder att det för motorfordon enbart är tillåtet att köra i ena riktningen, men att det är tillåtet för cyklister att cykla i båda riktningarna.

Att tillåta cykling i båda riktningarna, tydligare separering mellan gående och cyklister samt nya cykelstråk genom centrum är några av åtgärder som planeras och genomförs för att Gävle ska bli en bättre stad att cykla i.

Helena Werre

Trafik- och tillståndschef

Samhällsbyggnad Gävle

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons