Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säg nej till höghusen i Klockgjutarparken

Annons

Eftersom översiktsplanen för Gävle stad inte är bindande utan endast vägledande, finns fortfarande tid för kommunens ansvariga politiker att stoppa förslaget om att bygga två sjuvåningshus i Klockgjutarparken vid Timmermansgatan och utreda bättre alternativ. Det finns andra möjligheter att förtäta staden än att bebygga befintliga parker – dels genom att använda andra fastigheter som är bättre lämpade för bostäder och dels genom att bygga på höjden ovanpå befintlig bebyggelse, en lösning som andra städer har tillämpat.

Om den föreslagna byggnationen genomförs skulle boendemiljön försämras kraftigt för dem som redan bor i området. Klockgjutarparken vid Timmermansgatan är mycket väl använd, i synnerhet sommartid. Förutom lekplatsen och boulebanan används den stora öppna gräsytan för rekreation och social samvaro i solen av människor i alla åldrar. I föreslagen detaljplan krymper parken, vilket gör att trycket på kvarvarande del kommer att öka. Dessutom tillkommer ytterligare användare i form av de köpstarka intressenter som vill bo i parken.

I dag omges parken av byggnader på två sidor. Genom att parken bebyggs med de två sjuvåningshusen längs en tredje sida kommer slutenheten att öka och området att upplevas som en privat innergård. De två planerade husen är enligt planen förbundna med varandra i markplan och tillåter inte passage för allmänheten. Byggnader längs tre sidor av parken kommer att göra att den känns otrygg att vistas i med brist på ljus, sikt och utgångar.

De omgivande byggnaderna i området runt parken har alla, de tre punkthusen undantagna, endast tre våningar. Att mitt i parken placera två sjuvåningshus gör dem alltför dominerande i området. Enligt översiktsplanen för Gävle stad finns möjlighet att bygga 10–30 nya bostäder i parken. Föreslagen detaljplan innebär 34 bostäder i området, vilket avviker från översiktsplanen. Den föreslagna placeringen av huskropparna innebär dessutom att ett tiotal äldre träd måste fällas.

För att få plats med 17 nya parkeringsplatser tillhörande de två planerade sjuvåningshusen har man i detaljplanen gjort gatan smalare. Möte med större fordon blir problematiskt, om ens möjligt under vinterhalvåret. Det innebär också att större delen av gångbanan på den sida av gatan som inte är parksidan tas bort, och att de oskyddade trafikanter som vill passera där kommer närmare körbanan. För dem som hyr parkeringsplatserna längs den sträckan betyder det att barnvagnar och hundar kommer att lastas ur bilen mycket nära körfältet. Fler bostäder i området kommer dessutom att innebära ökad biltrafik då fler bilister har sin målpunkt på gatan. Allt detta sammantaget leder till försämrad trafiksäkerhet och är konsekvenser av att parken bebyggs.

Alla medborgare, som tycker att stadens parker är värda att bevara, har möjlighet att påverka beslutet genom att lämna in synpunkter till Bygg & Miljö Gävle senast i dag, 29 november.

Stefan Norling och Annelie Norling

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons