Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slaget om äppelträdet – del 3

Annons

 28 maj 2014 godkände byggnads- och miljönämnden (BMN) i Gävle bygglov för sju radhus på Gustavsplan (Sofiaparken) intill Vallbacksskolan i Gävle. I parken står också äppel-trädet. För att bygglov ska kunna ges krävs att förutsättningarna i plan- och bygglagens 9 kap. 3032 §§ har prövats och är uppfyllda (NJA 2014:40 bland annat p. 12). Både byggnads- och miljönämnden och länsstyrelsen anser att 9:30 är uppfyllt när lovet överensstämmer med detaljplanen (9:30 1a). Vad de däremot inte säger något om är avvikelsen i detaljplanen (9:30, 1b).

Miljödomstolen är också tyst i sina domskäl om avvikelsen, trots att vi i inlagor skrivit om detta. Det som kan godkännas enligt 9:30, 1b är en liten avvikelse från detaljplanen, om avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser.

Bygglovet för sju radhus uppfyller hela parken varför lovet inte kan anses vara i överensstämmelse med den tidigare detaljplanens planbestämmelser, den planen har inte upphävts anser jag, och den anger park eller plantering. Jag ser gärna att J Edsvik, som var byggnads- och miljönämndens ordförande både vid besluten av detaljplanen 2011 och bygglovet 2014, kommenterar i kraft av sin kompetens hur det förhåller sig med lagligheten av bygglovet. Till stöd finns att läsa miljödomstolens dom M 3698-12 i Nacka Tingsrätt. Miljöövedomstolen gav inte prövningstillstånd! Fortsättning följer angående äppelträdet.

R Selander, skattebetalare

 

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons