Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Storsjön – för olika intresseinriktningar

Annons

SVAR TILL

”Dennis Berglund”,

23 oktober

Under rubriken ”Vi måste stoppa detta vansinne på Storsjön” kritiserar Dennis Berglund möjligheterna för fiskekortköpare att under några helger per år nätfiska i Storsjön. Det är möjligt att, som Berglund skriver, antalet nätfiskare ökat under senare år, trots att antal dagar då nätfiske tillåts för fiskekortköpare radikalt har minskat under 2000-talet. Tidigare har nätfiske varit tillåtet alla dagar från islossning och till och med 14 maj, samt från och med 1 september och fram till isläggning. De regler som gällt från år 2007 tillåter nätfiske för fiskekort- köpare endast från och med 1 september och till och med 15 november och då bara under tiden fredag klockan 12.00 till söndag klockan 12.00.

Fiskevattenägarna inom Storsjöns Fiskevårdsområdesförening beslutar årligen om kommande verksamhetsårs regler för fisket vid sin årsstämma. Fiskeregler som utgör stommen i den fiskevård som bedrivs i en självreproducerande sjö som Storsjön. Avsikten med Storsjöns regelstyrda fiske är att det inte ska fångas mer fisk än vad sjön producerar och det kan utan tvekan vara en svår balansgång. De regler för nätfiske som beslutades 2007 ska utvärderas efter några år och det är möjligt att nya regeländringar kommer.

Det årskort för 400 kronor som föreningen säljer berättigar till olika fiskemetoder och under delvis olika tider. Däribland fiske med två nät. Genom åren har förespråkare för olika fiskemetoder stått mot varandra, vilket är olyckligt eftersom föreningen strävar efter att utforma regler för fisket så att olika intresseinriktningar inom fiske kan bedriva sin fritidssysselsättning. Det viktiga, oavsett fångstmetod, är att man fiskar med förnuft och att man inte tar upp mer fisk än för sitt eget behov. Det är inte tillåtet att sälja fisk som man fångar i Storsjön, något som Berglund i sin insändare antyder att det förekommer.

När Berglund gör räkneexempel på hur mycket gös nätfiskarna fångar utifrån hans egna iakttagelser och samtal med ”lyriska nätfiskare”, så vittnar det om att Storsjön är en ovanligt gösrik sjö och det är i och för sig ett glädjande tecken på en lyckad fiskevård, även om vi tror att hans beräkningar kan vara överdrivna. Att Berglund räknat till mer än 70 nät i sjön är inte osannolikt, eftersom varje näfiskare får lägga två nät, vilket betyder att minst 35 av de drygt 600 fiskare som köpt ett fiskekort som möjliggör nätfiske, också utnyttjade detta den lördag Berglund hänvisar till.

Ambitionen för Storsjöns fiskevårdsområdesförening är att arbeta för ett långsiktigt uthålligt fiske och föreningen bedriver en allt bättre fisketillsyn på Storsjön. Även om fisket regleras hårt med reducerad tid samt en effektiv tillsyn har trots allt var och en som fiskar själv det viktigaste ansvaret att se till att beskatta sjön med försiktighet så att fisket blir bra även i framtiden.

Storsjöns fiskevårdsområdesförening

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons