Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta bristen på barnmorskor på allvar!

/


I dag, 5 maj, är det Internationella barnmorskedagen!

Annons

I dag uppmärksammas barnmorskornas betydelse för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten över hela världen. Man vet sedan länge att det finns en direkt koppling mellan detta och ett lands tillgång till antalet utbildade barnmorskor. En viktig orsak till att Sverige är ett av de länder som har lägst siffror är att vi har en väl fungerande mödra-, förlossnings- och eftervård med högutbildade och kompetenta barnmorskor. Vårt ansvar är att handlägga och ansvarar för den normala graviditeten, förlossningen och eftervården. Först när något avviker blir läkare inblandade men även då är det vi som vårdar kvinnan i samarbete med dessa. Bristen på barnmorskor måste tas på allvar!

Förutsättningarna för barnmorskor att göra ett bra jobb för kvinnor i livets alla skeden måste förbättras radikalt för att säkra tillgången och behålla dem som finns i yrket. SCB visar i sin senaste prognos att bristen på barnmorskor fortsätter att öka, både på kort och lång sikt. I Gävleborgs län går 40 procent av barnmorskorna i pension om fyrafem år! Redan i dag går barnmorskor på förlossningsavdelningar på knäna, utan möjlighet till vare sig matrast eller kisspaus. Hur ska vi kunna ge full uppmärksamhet till en kvinna i ett av livets mest utsatta och viktigaste skeden, när vi inte ens hinner med det mest basala?

Siffror visar att 50 procent av Sveriges barnmorskor arbetar deltid som en direkt följd av bristande arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och oregelbundna arbetstider, ingen annan personalgrupp inom vården har så hög andel deltidsarbetande.

En födande kvinna behöver lugn och ro, annars kan det känsliga hormonspelet som driver förlossningen störas med komplikationer och kostsamma vårdinsatser som följd. Trots det bollas i dag gravida kvinnor runt mellan olika sjukhus och ibland också mellan olika landsting. Dessutom möts de ofta av en stressad barnmorska som inte hinner vara hos paret så mycket som det skulle behövas. Än värre väntas situationen bli till sommaren och trots att Vårdförbundet under flera år larmat om den akuta situationen och dess kulmen under semestrarna ser det fortfarande illa ut.

Barnmorskeupproret (förtroendevalda barnmorskor och medlemmar i Vårdförbundet) har tidigare krävt förutsättningar för en trygg och säker förlossningsvård. När regeringen nu i vårändringsbudgeten avsätter en miljard till förlossningsvården är det naturligtvis glädjande att arbetet burit frukt men vi är inte nöjda förrän vi ser att pengarna används på rätt sätt och att även arbetet på barnmorskemottagningarna tilldelas mer resurser.

Vi barnmorskor vill kunna ge en trygg och säker vård till kvinnor i livets alla faser. Vårt kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa vilket innefattar kvinnor/tjejer i alla åldrar. Preventivmedelsrådgivning, abort, mödrahälsovård, förlossning, BB-vård, gynekologiska sjukdomar och cellprovskontroller, infertilitet, STI-prevention, klimakteriet och dess besvär. listan kan göras lång. Vår kunskap är viktig och vi behöver förutsättningar för att kunna använda den på ett säkert sätt och att den värderas rätt.

Vi behöver fler legitimerade barnmorskor. Här är regeringens ambition om utökat antal utbildningsplatser en god början, men fler insatser behövs för att behålla de redan yrkesverksamma.

Vi vill ha lön efter kunskap, insats och ansvar och en god löneutveckling under hela vårt yrkesliv. Värderingen av vårt livsviktiga arbete behöver förändras. Det ska löna sig med vidareutbildning och ytterligare en legitimation. Lönen för en nyutbildad barnmorska i Gävleborgs län är i dag lägst i jämförelse med angränsande län.

Vi vill att vår kunskap och erfarenhet tas tillvara när vården planeras och utvecklas. Vi behövs för att ge länets invånare den vård som utlovats av politiken.

Tack vare kompetenta barnmorskor är mödra- och spädbarnsdödligheten i Sverige fortfarande en av de lägsta i världen. Ge oss förutsättningar att fortsätta vara stolta över det!

Vårdförbundet avdelning Gävleborg och Barnmorskeföreningen Gästrikland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons