Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tullbomsgården borde vara Gävles stolthet

/


Det kom ett brev från Gävle kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Annons

Planarbetet kring förslaget om skyskrapa intill Gamla Gefle avbröts, enligt beslut i bygg- och miljönämnden 18 mars. Man har tagit intryck av inkomna protester och länsstyrelsen har ju pekat på ”risken för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö.

Självklart. Det behövdes knappast kostas på någon utredning för komma fram till den slutsatsen. Om inte övriga tjänstemän insett det, så har de ju en byggnadsantikvariskt utbildad kollega som borde ha kunnat bromsa spektaklet på ett tidigare stadium.

Att dessutom polisen inte vill ha bovar som sitter på 32:a våningen med kikare och kollar aktiviteterna på polisiära innergårdar torde väl också ha vägt tungt, även om det inte nämns i det kommunala beslutet.

So far so good. Kvar finns ovissheten kring Tullbomsgården. Tanken var ju att den skulle stryka med, om skyskrapan fick byggas, för att ge plats åt attraktiva och dyra radhus. Men gårdens framtid är ändå ett frågetecken.

Inte många utanför den närmare kretsen tycks veta vad gården står för. Vid det informationsmöte som efter jul arrangerades för Gamla Geflebor och andra inför skyskrapebeslutet framgick det, att de berörda byråkraterna hade dålig koll.

Tullbomsgården är ett allaktivitetshus som drivs av HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Gävle kommun. Den är en partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för över 30 handikapporgan i Gävle kommun och därmed en mötesplats för omkring 7 000 personer med olika funktionsnedsättningar. För många av dem är gården deras andra hem. HSO samarbetar med studieförbund, fackliga organisationer och företag.

En anonym donator skänkte år 1968 medel för att uppföra ett hus åt handikappade och deras organisationer. Gävle kommun tillsköt tomtmark. Gården invigdes i december 1970. Med bidrag av Handelssocieteten i Gefle, Länsarbetsnämnden och Allmänna arvsfonden blev huset om- och tillbyggt 1994.

Stiftelsen De handikappades hus i Gävle, DHH, bildades för att äga och förvalta Tullboms­gården. Basen för det handikappolitiska arbetet är FNs regler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, att ge dem en vettig vardag.

Alla i personalen har någon funktionsnedsättning och styrelseledamöterna arbetar ideellt för stiftelsen. Gävle kommun förband sig i starten att täcka kostna­derna för fastigheten för närvarande cirka 250 000 kronor per år. Tullbomsgården är öppen för alla som är intresserade, på vardagar klockan 915, och 2040 personer brukar komma dagligen en del med färdtjänst. Efter klockan 15 disponerar föreningarna lokalerna (vävsal, sysal och snickeri, mötesrum, samlingssal, kök och gymnastiksal som även används vid skytte för synskadade), vardagar och veckoslut. Det är styrelsemöten, medlemsmöten, studiecirklar och gymnastik. Efterfrågan är stor; det gäller att boka tidigt.

Många vill inte visa upp sitt handikapp, vill gömma sig lite. Några måste ha det lugnt omkring för att våga gå hit. Flera kommer med sin assistent och blir med tiden så trygga att de vågar komma ensamma.

En del går till Tullbomsgården varje dag för att fika. Alla säger att den sociala biten är oerhört viktig. ”Jag hade varit ett kolli, om inte gården hade funnits”, konstaterade en besökare. Några grät när de fick höra om skyskrapeplanerna som skulle omöjliggöra gården. De kände att marken slagits undan från deras fötter.

Fastighetsförvaltaren Elizabeth Rydbäck, som arbetat på gården sedan 1980-talet, är med i kommunens tillgänglighetsgrupp som har ett halvdussin möten per år. Skyskrapeärendet togs inte upp på något samråd, däremot exempelvis den nya stadshusentrén. Och Sören Norman, kommunens gravt synskadade tillgänglighetsrådgivare, blev aldrig involverad. Gården är unik i Sverige och borde var en stolthet för Gävle men är snarare dess styvbarn. 2010 började kommunen strula med pengarna och småjäklas med styrelsen. Utlovade pengar har förhalats, kostnadstäckning för höjda grundavgifter för vatten, el med mera har uteblivit. En vattenskada i källaren förstörde ett par omklädningsrum till gymnastiksalen och har, på grund av pengabrist, inte kunnat åtgärdas på snart ett år. Det vore lämpligt med en redovisning av kommunens syn på Tullbomsgården i dag och planer för den framöver.

Barbro Sollbe, Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons