Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tvåspråkighet är en dyrbar gåva

Annons

Alla ni med finska rötter i Hofors och snart Gävle, ni har väl tänkt vilken möjlighet ni erbjuds nu när regeringen och kommunerna tänker satsa på förskoleverksamheter på finska. Finska är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, och det stöds av två olika lagar. Språklagen (SFS 2009:600), enligt den har alla som tillhör nationella minoriteter rätt att ”lära sig, utveckla och använda” sitt eget språk. Denna rätt gäller i hela landet!

Den andra lagen heter Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Enligt den kan man i så kallade finska förvaltningsområden använda finska i kontakter med myndigheter och kommunerna är skyldiga att erbjuda dem som så önskar finskspråkig barn- och äldreomsorg.

Skolorna är skyldiga att informera finska föräldrar om barnens rätt till modersmålsundervisning, men så sker dock inte alltid. Antalet elever som läser finska i skolan har börjat öka igen sedan hösten 2009.

I Storstockholm och Mälardalen har 18 kommuner anslutit sig till förvaltningsområdet och i dessa kommuner växer köerna till de finska förskolorna, till exempel i Södermalm i Stockholm köar i dag 60 barn till den finskspråkiga förskoleverksamheten.

I takt med internationaliseringen av affärslivet och det allt tätare samarbetet mellan de nordiska länderna har språkkunskaper, även i finska, fått högt meritvärde på arbetsmarknaden.

Du kan hitta flera sidor lediga arbetsplatser på Arbetsförmedlingen där det önskas kunskaper i finska.

Tvåspråkighet är en dyrbar gåva att ge sina barn och i dag anser man allmänt att minoritetsspråken berikar såväl individen som samhället och utgör ett intellektuellt kapital som ska värnas.

Du kan läsa mer om ämnet i boken ”Ska vi tala finska”. En ideskrift för finskan i Sverige av Leena Huss.

Jag vill även påminna om rätten att söka plats i förskoleverksamheten i annan kommun om inte din egen kommun erbjuder finskspråkig förskola.

Suomi ja Ruotsi, tärkeitä molemmat!

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons