Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad är egentligen problemet med jouren inom ambulansen?

Annons

Ambulanssjukvård är en oumbärlig och viktig samhällsfunktion. Jag arbetar inom ambulansen och känner stor oro för vad som sker. Ansvariga politiker viftar bort frågan och abdikerar inför tjänstemännen, eftersom man tror frågan enbart är schemateknisk. Jag vill därför belysa viktiga punkter som inte tydliggjorts i debatten. 

Svårigheter att rekrytera ambulanspersonal

Redan tidigare har svårigheter att rekrytera gjort ambulansen beroende av hyrsjuksköterskor. Detta är dyrt och de kan inte ersätta en ordinarie personal, då lokalkännedom saknas och de bara får jobba ihop med erfaren ordinarie personal. Innan man ens funderar på att införa försämringar för den ordinarie personalen, bör man eliminera behovet av hyrsjuksköterskor.

Avsaknad av vikarier inom ambulansen

Ambulansen är redan i dag underbemannad. Avsaknad av vikarier medför att ordinarie personal ställer upp och jobbar extra.

Arbetet belastar fritiden

Antal ambulansuppdrag har ökat markant. Trots att ambulansverksamheten borde förstärkas, förblir dock antalet ambulanser oförändrat. Måltider och nödvändiga raster uteblir, vilket sliter både psykiskt och fysiskt.

Alltid beredd på oplanerad övertid

Vid larm rycker närmsta ambulans ut, oavsett om besättningen redan slutat. Detta är jag beredd på, det ingår i yrket. Det jag vill påvisa är att konsekvensen blir omkring 100 ofrånkomliga övertidstimmar/år. Jag vet vilken tid jag går till jobbet, aldrig när jag kommer hem.

Jour för redan övertidstyngd yrkesgrupp

Jourinförandet innebär ytterligare 125 arbetstimmar/anställd/år. Dessa jourtimmar läggs nattetid och innebär oförändrade arbetsuppgifter. Alla i länet berörs, oavsett belastning. Summeras den ofrånkomliga övertiden vid skiftbyten med den nya jourtiden, ska vi arbeta cirka 225 timmar (100+125) extra per år, utöver ordinarie heltid. Tillkommer gör tid för att lösa vakanser. Vårt arbete är spännande och utvecklande. Det sliter dock. Återhämtning är viktig. Jouren är för oss först och främst en arbetstidsfråga, inte en ersättningsfråga. Vi vill inte att mer tid tas från vår fritid.

Ambulanssjukvården raseras

Erfaren personal säger upp sig på löpande band. Är det värt att riskera en viktig samhällsfunktion? Lyft blicken från övertidsbudgeten och se ambulanssjukvården i sin helhet. Regionen hamnar i en ond cirkel av lösningar med hyrpersonal och ökade rekryteringsproblem. Den s.k. besparingen uteblir och hela ambulanssjukvården riskerar att raseras. Medborgarnas trygghet försvinner. Jourbeslutet beror på bristande insikt om hur ambulansen fungerar. Därför välkomnar jag ansvariga tjänstemän, chefer och politiker att åka med i ambulansen. När medborgarna behöver ambulanssjukvård, vill nog alla ha en ambulans med en kompetent och skärpt besättning.

Martin Lundquist

narkossjuksköterska vid ambulansen i Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons