Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi behöver fler domare

Annons

Domstolarna utgör grunden i rättsväsendet. Det är självklart att man ska få sin sak prövad professionellt oavsett var man bor. Då måste domstolar i hela landet, i Gävle liksom i Stockholm, kunna rekrytera skickliga jurister även i framtiden.

Men i dag är det svårt att tillsätta vissa domartjänster och det förväntas inte bli lättare. Domstolarna står inför stora pensionsavgångar. Av Sveriges ordinarie domare har en av fem fyllt 60 år. Hela 65 procent är 50 år eller äldre. Samtidigt är de jurister som kan bli aktuella intressanta för många andra arbetsgivare.

Domstolarna måste vara attraktiva arbetsplatser. Då är frågor som rör ledarskap, lön, delaktighet och flexibilitet viktiga. Här jobbar Jusek, akademiker- och fackförbund för jurister, för förbättringar.

Det måste också finnas fler vägar in i yrket. I dag kan den som gått den traditionella domarutbildningen anställas som domare. Den traditionella utbildningen påbörjas ofta tidigt i yrkeslivet och inkluderar flera års arbete på olika domstolar.

Det är även möjligt att bli domare med annan bakgrund, såsom advokat, åklagare eller myndighetsjurist. Detta är mycket viktigt. En större bredd skapar en bättre verksamhet. Det gör också att en jurist med rätt meriter kan växla om till ett spännande yrke. En jurist i Sandviken som är specialiserad på skatterätt kan till exempel bli en utmärkt domare. Därtill bidrar det till tillgången på skickliga domare.

Dock är det i dag få som anställs som domare utan traditionell domarutbildning. I fjol rörde det sig om bara 17 personer, vilket är cirka 14 procent av antalet nya domare.

Jusek har flera förslag för ökad bredd. För det första vill vi att det ska vara möjligt med tillfällig tjänstgöring i domstol i större utsträckning. Bra omdömen från en sådan tjänstgöring kan göra det lättare att anställas som domare.

Vi vill också införa sekretess på intresseanmälan till domartjänster. Att en sådan anmälan i dag blir offentlig kan få vissa att avstå från en anmälan. Sekretessen bör gälla tills att anmälaren väljer att tas upp som sökande till en tjänst.

Slutligen vill vi se över Domarnämndens sammansättning. Domarnämnden är en statlig nämnd med uppgift att föreslå för regeringen vilka som ska utses till ordinarie domare. I dag består nämnden av nio ledamöter, varav fem är eller har varit ordinarie domare.

Jusek menar att det behövs fler jurister utanför domstolsväsendet i nämnden. I dag finns två sådana ledamöter. Det räcker inte. Jurister utanför rättsväsendet har i många fall andra nätverk än domare och bra förutsättningar att bedöma andra inriktningar än de som förknippas med den traditionella domarutbildningen.

Med bättre villkor i domstolarna och fler vägar in i yrket säkrar vi tillgången till skickliga domare i hela landet, vilket ytterst är en rättssäkerhetsfråga.

Sofia Larsen

ordförande, Jusek

Carsten Helland

ordförande i Juseks domstolssektion

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons