Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi i PRO ställer krav på landstinget

Annons

PRO distriktet i Uppsala län nås nu allt oftare av förslag till förändringar inom sjukvården i länet som med stor kraft påverkar de äldre i samhället. Många gånger människor som inte själva, på grund av ålder, kan framföra sina synpunkter. Eller som på grund av respekt för sjukvårdsapparaten, inte vågar framföra sina synpunkter. Men budskapen om förändringar når även oss som organisation och vi vill nu med all den kraft vi har som organisation, representerande över 15 000 av vårt läns innevånare, med kraft reagera mot den politiska ordning som etablerats i Uppsala läns landsting.

Vi försöker att i den ringa kraft vi besitter medverka i det pensionärsråd som finns inom landstinget, och som vi uppfattar det, ska vara ett forum för samråd om den verksamhet som bedrivs av landstinget. Naturligtvis då med särskild uppmärksamhet kring de verksamheter som särskilt berör de äldre i samhället.

Vi kan dock nu notera att förslag om förändringar för distrikts- sköterskemottagningarna i Bälinge, Morgongåva och Älvkarleby framtagits som innebär att dessa ska avvecklas. En åtgärd som med all sannolikhet kommer att innebära väsentliga svårigheter för de äldre att tillgodogöra sig den vårdinsats som dessa distriktssköterskemottagningar nu tillhandahåller.

Uppgifter har också nått oss, om än inte från landstingets pensionärsråd, att långt framskridna planer finns för en avveckling av de akuta mottagningarna i både Tierp och Östhammar. En åtgärd som kommer att innebära väsentliga försämringar för innevånarna i vårt läns östra och norra delar. En avveckling av dessa akutmottagningar kommer därtill i en icke oväsentlig grad att ytterligare öka ”trycket” på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som redan i dag har väntetider som i icke oväsentlig grad överstiger det som kan ses som acceptabelt.

Från PRO-distriktets sida ser vi med stor förvåning på hur liten betydelse man från landstingets sida tillmäter pensionärsorganisationernas betydelse som rådgivare i det landstingspolitiska pensionärsrådet.

Från oss i PRO-distriktet i Uppsala län vill vi framföra följande krav till landstingets politiska majoritet:

Låt oss i LPR (landstingets pensionärsråd) få ta del av, och framföra våra uppfattningar om de förändringar som planeras ske inom vården i vårt län.

Låt de nu liggande förslagen om avveckling av distriktssköterske- mottagningarna i Bälinge, Morgongåva och Älvkarleby bli föremål för information/behandling i LPR innan beslut.

Låt, det för oss, ryktesvisa, förslaget om avveckling av akutmottagningarna i landstingets östra och norra delar redovisas, och inhämta LPR:s synpunkter innan beslut.

Låt oss i pensionärsorganisationerna i vårt län få ta del av de demografiska fakta som med sådan tydlighet visar att behovet av geriatrisk rehabilitering på avdelning 30 kan reduceras med 50 procent utan att problem uppstår.

PRO-distriktet i Uppsala län, Gert Berlin

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons