Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste bli effektivare

SVAR TILL

”Förbannad läkarsekreterare”, 25 juni


”Kränkta, lojala och förbannade läkarsekreterare” och ”En ännu mer förbannad läkarsekreterare”, 26 juni

Annons

Vad tråkigt att ni upplevde att ni inte fick veta något under informationsmötet om verksamhetsnära administration. Syftet med mötet var att medarbetare skulle få träffa sin nya chef och ta del av läkarsekreterarnas roll och nya arbetssätt i den framtida organisationen. Vid mötet gavs också tillfälle att ställa frågor, även om de inte kunde besvara alla detaljer. Dessa detaljer och frågetecken kommer att lösas.

Ni skriver också att vi benämnde läkarsekreterare som en grå massa. Det vi sa var att läkarsekreterare tidigare kan ha uppfattats som en grå massa, men i och med förändringen hamnar läkarsekreterarna verkligen i fokus.

För att kunna ge våra medborgare bra vård även i framtiden måste vi i Landstinget Gävleborg använda våra resurser på bästa sätt, och alla verksamheter måste bidra.

Vi ser över arbetssätt och organisation och syftet är att skapa en effektivare administration som ger bra stöd till kärnverksamheten.

På så sätt kan vi använda en större del av pengarna till vården.

I dag finns många olika sätt att hantera administrativa uppgifter som dessutom ligger på flera olika personer.

Ett viktigt mål med projektet är också att skapa enhetliga arbetssätt och rutiner. På så vis kommer vi att kunna bibehålla patientsäkerheten.

Beslutet om att effektivisera den verksamhetsnära administrationen med motsvarande 100 heltidstjänster togs av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i augusti 2008.

Tjänsterna är fördelade på läkarsekreterare, vårdpersonal som arbetar med administration och övriga administratörer. Förändringen beräknas ge en ekonomisk effekt på cirka 40 miljoner kronor under 2010 och 2011.

Ett projekt har i samarbete med verksamheterna tagit fram ett förslag för hur denna förändring ska gå till. Vi har haft en rad välbesökta workshops, dialogmöten och informationsmöten med läkarsekreterare och andra som berörs av förändringen.

De workshops vi hade med läkarsekreterare i början av processen ligger till grund för den förändring som nu sker.

Nu arbetar projektet med att ta fram former för hur den nya verksamhetsnära administrationen ska se ut. Som en del i det arbetet besöker projektet varje vårdenhet i länet för att säkerställa att kunskapen om varje verksamhets speciella förutsättningar tas tillvara. Detta för att säkra patientsäkerhet och att inga administrativa arbetsuppgifter ligger kvar på vårdpersonal.

Hälso- och sjukvårdens verksamheter kommer även i framtiden att ha tillgång till ett effektivt administrativt stöd, och medarbetarnas kompetens och erfarenheter ska tas till vara i den nya organisationen.

Det administrativa stödet kommer också framöver att finnas i direkt anslutning till verksamheten för de arbetsuppgifter som kräver det. Läkarsekreterare kommer att organiseras i tio samordningsenheter i länet. Förutom dokumentation kommer man också att arbeta ute på exempelvis sjukhusmottagning eller hälsocentral.

På samordningsenheterna kommer arbetsplatser självklart att anpassas efter medarbetarens behov när det gäller exempelvis skrivbord, stol och hjälpmedel. Överföringen till den nya organisationen kommer att ske i etapper med start efter sommaren.

När det gäller vårdvalsreformen kommer primärvården att arbeta med att hitta bra lösningar för att den och vårdval ska fungera väl tillsammans med den nya administrativa organisationen.

projektledare

avdelningschef för samordningsenheterna

projektägare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons