Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi ser ingen patientnytta med förslaget

Annons

Öppet brev till Berit Fredriksson angående den föreslagna organisationsförändringen inom primärvården.

Du, divisionschef Berit Fredriksson, föreslår en omfattande organisationsförändring inom rehabilitering i Primärvården Gävleborg. Motivet bakom förändringen är att sänka kostnaden då den offentligt drivna vården nu är konkurrensutsatt. Dessutom ska den föreslagna förändringen ge ökad samverkan och därmed ökad patientnytta. Vi sjukgymnaster som arbetar inom primärvården i Gävle vill bestämt hävda att motsatsen blir fallet här i Gävle.

Kortfattat går omorganisationen ut på att de rehabenheter som servar de offentligt drivna hälsocentralerna som finns i dag läggs ner och att de sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister som jobbar i dessa ska ut på hälsocentralerna fysiskt och organisatoriskt (var dietisterna hamnar är ännu inte bestämt). Detta är i alla fall här i Gävle redan ett faktum. Vi finns fysiskt på samtliga hälsocentraler redan i dag och har god samverkan trots att vi tillhör en rehabenhet. Samverkan är inte organisationsbundet utan enligt oss personbundet.

På minussidan med den föreslagna organisationsförändringen finns det en mängd saker som vi uppfattar att vår arbetsgivare inte tar på allvar eller är medveten om. Framför allt känner inte allmänheten till vilka konsekvenser detta kan få för kvalitet och tillgänglighet av rehabiliterande insatser i primärvården.

I de rehabenheter vi har byggt fram till i dag finns mycket stor kompetensbredd och kompetensdjup som kommer patienten till nytta. Oavsett vilken av de offentligt drivna hälsocentralerna man valt att lista sig på. Vi har dessutom kunnat bygga upp en omfattande centraliserad verksamhet exempelvis i form av grupper för patienter med MS eller Parkinsons sjukdom eller patienter med behov av basal kroppskännedom, dagrehabilitering eller avlastad träning i träningsbassäng.

Kollegor med fördjupad kompetens inom ett visst område kan dela med sig av denna samt ge patienter möjlighet till en så kallad second opinion vilket också är utvecklande för de enskilda sjukgymnasterna och naturligtvis bra för patienten. Sjukgymnastikens lokaler varierar kraftigt i kvalitet ur ett rehabiliteringsperspektiv på de olika hälsocentralerna, till exempel saknas gymnastiksal på flera ställen och träningsbassäng finns endast på Södertull. Väntar nu omfattande investeringar i lokaler och material för att kompensera detta?

När sjukgymnastiken i Gävle är en egen organisation har vi kunnat lösa detta och ”Lika vård på lika villkor” har inte varit bara tomma ord. Vi har även med nuvarande organisation kunnat täcka för varandra vid längre oplanerad frånvaro. Personal har med kort varsel kunnat täcka upp genom att till exempel åka ut till Strömsbro tre gånger i veckan under en period. Detta för att upprätthålla god tillgänglighet för patienterna. Med den föreslagna organisationsförändringen kommer det på flera ställen att vara en ensam sjukgymnast vilket alla förstår blir väldigt sårbart. Vi har svårt att se en hälsocentralschef låta en av sina medarbetare åka ut till en konkurrent för att göra en second opinion på en patient, täcka upp vid oplanerad längre frånvaro eller att man ska kunna utveckla de centraliserade verksamheter vi har i dag. Dessa verksamheter är bra, kostnadseffektiva och centrala i omhändertagandet av vissa patientgrupper.

Vi sjukgymnaster som arbetar vid offentligt drivna hälsocentraler i Gävle ser effekterna av föreslagen organisationsförändring som mycket negativa för våra patienter. Vi kan inte se någon patientnytta utan det kommer att bli dyrare, sämre kompetensbredd och sämre tillgänglighet till sjukgymnastik inom offentligt drivna hälsocentraler i Gävle för våra skattebetalare.

Med hopp om en dialog kring detta som utvecklar verksamheten och kommer patienterna till nytta!

Magnus Moberg, Karin Lind, Sören Bergvall, Jonas Hamrén, Agneta Sundstrand, Marie-Louise Agner, Anneli Lövgren, Maria Parck, Ursula Håkansson, Christina Jannati, Maria Trång, Margareta Högbom, Linda Järlebrant, Marika Wennberg, Sara Öwall, Jan Axelsson, Regina Bendrik, Mårten Widén, Ulrika Sahlén Rasmusson, Anna-Karin Hindström Ruhmén, Gun Jonsson, Marita Fryman

Legitimerade sjukgymnaster verksamma inom den offentligt drivna primärvården

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons