Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi stöder förslaget att införa jourtjänstgöring inom ambulanssjukvården

Annons

Det finns ett förslag att införa jourtjänstgöring på vissa arbetspass nattetid inom ambulansverksamheten i Gävleborg. Frågor om bemanning och schemaläggning rör upp känslor inom de flesta verksamheter.  Detta förslag har fått mycket uppmärksamhet och kritik, framförallt från de egna leden. Engagemanget för verksamheten är bra, hängivna medarbetare är helt nödvändigt inom hälso- och sjukvård. Det ligger i allas intresse att tillvarata det.

Förslaget går ut på att ambulanspersonalen ska ha jourtjänstgöring i stället för aktiv arbetstid nattetid, kockan 23.00 – 07.00. Det innebär att personalen får övertid när man är på uppdrag, men att man under övrig tid i stället får jourersättning. Båda regleras enligt avtal, precis som det är för andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.

LÄS MER: Tar ni mer av min fritid känner jag mig kränkt!

Framför allt på mindre stationer har Ambulansen en låg beläggning av uppdrag under natten (23–07). Där är det i snitt är uppdrag varannan natt. I nuläget har man således återhämtningstid med vila och sömn största delen av arbetstiden med fullt betalt. På så sätt skiljer sig idag ambulansens villkor från andra verksamheter inom vården, exempelvis vårdavdelningarna, där man arbetar med patienter hela arbetspasset igenom.

Förslaget innebär att den ekonomiska ersättningen för personalen förändras, från full betalning under natten till övertid vid arbete och jourersättning när man inte arbetar. Det är en anpassning till samma villkor som andra jourverksamheter inom hälso- och sjukvården och helt i linje med gällande lagar och regler.

LÄS MER: Har ni arbetat i en ambulans någon gång?

På detta sätt frigörs arbetstid enligt både arbetstids- och arbetsmiljölag. För den enskilde medarbetaren handlar det om ungefär 3 timmar i veckan. Den tiden kan fördelas ut på andra tider på dygnet, då medborgare och patienter behöver vården bättre.  På så vis kan vi alltså förbättra vårt omhändertagande och använda skattemedlen på ett bättre sätt. Det innebär också ökade möjligheter att ge medarbetare utbildning samt minskad övertid, medarbetarna behöver alltså inte jobba lika mycket utöver sin ordinarie arbetstid. Det är viktiga arbetsmiljöfrågor som även påverkar patientsäkerheten och kvaliteten.

Förslaget innebär en besparing på 4,5 miljoner kronor årligen och förslaget innebär också att vi inte behöver göra andra åtgärder, som att lägga ner verksamhet och stänga ambulansstationer och/eller minska antalet ambulanser.

LÄS MER: Varför ska personalen straffas när ni inte skött ert jobb?

Förhandlingar med fack och riskanalyser pågår. Liknande processer drivs även på många andra håll i landet. Oavsett divisionens ekonomiska resultat skulle detta vara en åtgärd som är relevant att genomföra. Den medicinska utvecklingen går snabbt framåt och kostnaderna ökar mer än intäkterna. Vi behöver därför hela tiden ompröva hur vi kan ge medborgarna allt mer och allt bättre vård. Det är vårt uppdrag och detta förslag är ett sätt att möjliggöra det.

Johnny Hillgren

verksamhetschef anestesi

ÅsaLinnea Davidsson

verksamhetschef ortopedi

John Mälstam

chefläkare

Sofia Arwehed

verksamhetschef barn- och ungdomssjukvården

Kristina Granevåg

verksamhetschef onkologi

Johan Hansson

verksamhetschef kirurgi

Ingela Högerås

verksamhetschef kvinnosjukvård

Simon Nilsson

verksamhetschef akut

Reidunn Wettermark

verksamhetschef öron näsa hals

Bengt Larsson

chefläkare

Anna Boman Sörebö

verksamhetschef laboratoriemedicin

Håkan Lund

verksamhetschef bild och funktionsmedicin

Tova Johansson Marknell

verksamhetschef specialmedicin

Susanna Björklund

verksamhetschef kardiologi

Elin-Love Rosengren

verksamhetschef vuxenpsykiatri

Caroline Engberg

verksamhetschef habilitering och barn- och ungdomspsykiatri

Susanne Cliffoord Karlsson

verksamhetschef primärvård västra Gästrikland

Janet Kling

verksamhetschef primärvård södra Hälsingland

Kjell Karlsson

verksamhetschef primärvård Gävle

Märit Lindqvist Mörk

verksamhetschef primärvård Hudiksvall Nordanstig

Kristina Lingman

verksamhetschef primärvård familjehälsa

Anna Andersson

verksamhetschef primärvård Ljusdal

Roger Westerlund

verksamhetschef internmedicin

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons