Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi tackade inte nej

Frågan om Skutskärs IF Bandyklubb (SIF BK) övertagande av bandybanan på Skutskärs IP från Älvkarleby kommun har varit en lång följetong. I måndags hade kommunstyrelsen ärendet uppe till behandling, men det gick inte att fatta något beslut eftersom det inte fanns ett avtalsförslag som båda parter hade accepterat:

Annons

Kommunstyrelsen hävdar att vi tackat nej till kommunens avtalsförslag. Vi påpekade dock att vi inte kunde acceptera avtalet i detta läge, eftersom vi anser att kommunen genom interna förbiseenden har dragit ut på ärendet så att förutsättningarna för ett övertagande av bandybanan redan i år har omöjliggjorts. Vi anser därför att vi tillsammans med kommunen bör hitta former för en temporär lösning parallellt med att ett långsiktigt alternativ tas fram.

Inför och under diskussionerna med kommunen har SIF BK tagit fram dokumentation, framför allt om kostnadernas fördelning på Skutskärs IP. I detta arbete gjordes en del upptäckter. Bland annat fann vi att budgeteringen av kostnaderna på IP fördelas enligt en beräkningsmodell där 48,2 procent av de summerade kostnaderna (fasta och rörliga blandade hur som helst) tydligen skulle belasta bandyverksamheten.

Denna metod fick till följd att bandyverksamheten i budgeten bland annat påfördes extra kapitalkostnader på cirka 280 000 kronor som egentligen härrörde till reparation av ishallens tak!

Den verkliga kapitalkostnaden för bandyn skulle visa sig vara 162 000 kronor i stället för 438 000 kronor enligt beräkningsmodellen.

SIF BK anser att kommunen vid ett flertal tillfällen under processen brutit mot den praxis som kallas god förhandlingssed.

Kommunens förhandlare har inte tagit hänsyn till motpartens (SIF BK:s) intressen, och vi anser även att vi har blivit vilseledda med felaktig information.

Bland annat har kommunens förhandlare i sina samtal med oss, och även via uttalanden i pressen, fått det att framstå som att ärendet varit närmare en lösning än vad som verkligen varit fallet. Vi har även fått ekonomiska belopp presenterade för oss som inte har haft politisk förankring.

Kommunens årliga driftsbidrag fastställdes slutligen till 700 000 kronor. I Arbetarbladet 7 april kan läsaren få uppfattningen att det är vad SIF BK får för att driva anläggningen.

Man ska dock komma ihåg att av dessa 700 000 kronor återtar Älvkarleby kommun enligt avtalsförslaget årligen 160 000 kronor för rent administrativa kostnader såsom tomträttsavgift, räntor och amorteringar, det vill säga kostnader som inte alls har med driften att göra. Den summa som återstår för föreningen blir således 540 000 kronor.

Kommunens årliga kostnad för driften av bandybanan har visat sig vara 1,4 miljoner kronor. Skulle vi ha genomfört vår investering i år hade vi redan från och med nästa säsong enligt revisionsbyrån Grant Thorntons kalkyl ha fått ner kostnaderna till 540 000 kronor.

Med en omedelbar modernisering av anläggningen skulle vi alltså ha gjort en besparing på uppemot 60 procent utan inskränkningar i idrottsverksamheten.

Vi tror att dessa besparingsnivåer är svåra att nå upp till för andra ideella föreningar inom kommunens kultur- och fritidssektor.

Skutskärs IF BK vill att lämplig representant från kommunstyrelsen i Älvkarleby öppet svarar på följande frågor:

Anser kommunstyrelsen att förhandlingen med SIF BK har skötts på ett korrekt sätt?

Varför har Älvkarleby kommun haft så svalt intresse för att medverka till vår föreslagna lösning trots den stora besparingen?

Förekommer det något personligt agg från vissa partier eller enskilda politiker gentemot SIF BK?

På vilka ekonomiska beräkningar grundar sig köpeskillingen 900 000 kronor och driftsbidraget 700 000 kronor (i verkligheten 540 000 kronor), och varför presenterades inte siffrorna förrän 25 mars?

Varför ska SIF BK som en av tre idrotter ensam stå för hela den ekonomiska besparingen på Skutskärs IP?

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons