Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Akademiker emellan

/
  • EN MANLIG VÄRLD. Kungliga vetenskapsakademin, som förra veckan huserade årets Nobelpristagare (alla manliga), är en representant för den enkönade forskarvärlden. Hela den akademiska världen är svårforcerad för kvinnor, skriver Jenny Wennberg.

Den akademiska världen är en lika svårforcerad arena för kvinnor som andra arenor. En från grunden manlig värld där kvinnor sakta lyckats vinna mark även om vägen ännu är lång till en forskarvärld där meriter avgör, med plats för de skarpaste hjärnorna oavsett kön.

Annons

I går presenterades en utvärdering av de excellensprogram som dåvarande utbildningsminister Thomas Östros tog initiativ till 2001. Efter tio år är resultatet tyvärr inget annat än beklämmande. För vad utvärderingen visar är att satsningen som gjorts på ”excellenta” forskare inte fallit särskilt väl ut. Enligt utredarna har de senaste tio årens forskningspolitik omintetgjort de framsteg som gjorts ifråga om jämställdhet inom forskningen. 

Satsningarna på de ”excellenta” forskarna skulle bidra till att stärka och spetsa svensk forskning. Men tyvärr resulterade satsningen i stället i att forskningsmedel samlats utan att användas och att medlen först och främst tilldelats forskare som nått kulmen av sin produktivitet. Vidare har forskningsmedlen huvudsakligen gått till män. De kvinnliga sökandena har varit få i förhållande till andelen kvinnliga forskare. Kvinnliga sökanden har vidare sorterats bort av internationella bedömare, en med den luddiga motiveringen att hon inte uppenbart har förmågan att leda ett stort centrum och rekrytera välmeriterade forskare till det aktuella centrat. I just det fallet valdes den mest välmeriterade sökanden därmed bort. 

Problemen framstår över huvud taget som väldigt många. I den Kungliga vetenskapsakademien är exempelvis medelåldern 75 år och 91 procent av ledamöterna är män. Att det skulle vara individer i skick att leda Sverige in i framtiden framstår som uteslutet. Vilket även utredarna konstaterar om än i något mildare ordalag. 

 

Några åtgärder har inte vidtagits för att korrigera de brister som finns. Det är inget annat än uselt, givet konsekvenserna av en forskningspolitik med så graverande brister. 

Forskning borde handla om spetskompetens. Om att tilldela medel till de med goda förutsättningar för en lysande akademisk karriär. Vetskapen om de svårigheter som kvinnor möter inom den akademiska världen riskerar innebära att kvalificerade individer med goda förutsättningar att bedriva värdefull forskning avstår från att söka sig till den akademiska världen. 

Tyvärr framstår bristerna som omfattande. Precis som behovet av åtgärder som gör begåvning, meriter och kompetens avgörande inom den akademiska världen. I stället för kön. 

Mer läsning

Annons