Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Applåd till Reinfeldt

Under det svenska EU-ordförandeskapet har frågan om antibiotikaresistens lyfts upp på agendan. Ett faktum långt ifrån lika omskrivet som exempelvis klimatmötet i Köpenhamn. Men precis lika viktigt.

Annons

Att resistensfrågan blivit till en högt prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet är ett faktum att applådera. Resistensutvecklingen klassas i dag av WHO som ett av vår tids största hälsohot, men är trots detta ett plågsamt negligerat problem politiskt.

I onsdags lämnade regeringen besked om att Reinfeldts möte med Barack Obama resulterat i ett löfte om en gemensam arbetsgrupp för antibiotikafrågor. Det är ett viktigt steg framåt i det globala arbetet mot antibiotikaresistens. Ett steg som dock tyvärr gick tämligen obemärkt förbi i medierna.

Inom EU har frågan om resistensutvecklingen fått ett allt större utrymme under senare år, vilket är nödvändigt eftersom situationen i Europa oroar. Årligen dör över 25 000 människor inom unionen på grund av just antibiotikaresistens. Ett resultat av frikostig receptutskrivning och tyvärr också det faktum att EUs bönder under lång tid använt antibiotika för att dämpa verkningarna av undermålig djurhållning.

Att EU och USA nu gör gemensam sak på området är avgörande. Det innebär att två starka röster förenas för att förhoppningsvis motivera och stimulera till ett nödvändigt globalt samarbete som tyvärr ännu bara är i uppstartsfasen. Trots att det börjar bli bråttom.

Spridningen av de multiresistenta bakterierna är i dag så långt gången att den uppfyller kraven för att klassas som en pandemi. Det kräver kraftfulla politiska beslut och en större medvetenhet om problemet. Att stoppa resistensutvecklingen går inte. Vi kan däremot fortfarande bromsa den. Men situationen börjar bli akut.

Som vanligt är det dock inte i västvärlden problemet är mest omfattande. Konsekvenserna riskerar inte heller bli som mest förödande här. I södra Asien dör redan i dag ett barn varje minut av bakterieinfektioner på grund av att antibiotikan inte längre fungerar. Afrika, en kontinent där miljoner människor i dag är smittade med hiv riskerar försättas i en framtida katastrofsituation än värre än den redan nu rådande om resistensutvecklingen tillåts avancera ytterligare. För att kunna bekämpa de infektioner som drabbar hiv-smittade krävs antibiotika som fungerar. Men i nu läget riskerar vi en situation motsvarande den före antibiotikans upptäckt. Vilket om det inträffar kommer ge upphov till mänskligt lidande av enorma proportioner.

Problematiken är både komplex och svårlöst.

I dag ser vi nästan inte någon forskning inom läkemedelindustrin som syftar till att ta fram nya former av antibiotika. Med en resistensutveckling på ständig frammarsch riskerar läkemedlen ha förlorat i verkning redan innan de hunnit ut på marknaden. Eftersom det dessutom handlar om läkemedel som i möjligaste mån skall ransoneras för att minska resistensutvecklingen innebär detta att de ekonomiska incitamenten för att utveckla nya typer av antibiotika är ytterst svaga. Därför krävs också politiska initiativ som stimulerar läkemedelsindustrin till nödvändig forskning och produktion på området. Det ansvaret kommer inte läkemedelsindustrin ta på egen hand.

Tillgången till antibiotika och utskrivningen av läkemedel är ett annat problemområde. I dag skrivs antibiotika bland annat felaktigt ut mot virusinfektioner som inte kan botas med hjälp av antibiotika. För att minska användningen av antibiotika krävs tydligare riktlinjer, bättre provtagning och en ökad medvetenhet även inom vården kring resistensutvecklingen och hur denna skall kunna motverkas.

Men det krävas också en förändrad användning av antibiotika bland världens bönder. Vill vi ha fungerande antibiotika kan inte grisar och nötkreatur tillåtas matas med antibiotika. Mat skall inte ge oss en bonuskur antibiotika.

Veckans besked om en arbetsgrupp är positivt. Men det räcker inte för att bromsa utvecklingen. Det är bara ett första viktigt steg av många som måste tas.

 

Mer läsning

Annons