Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetarbladet borde värna om mänskliga rättigheter och åsiktsfrihet

Annons

Den 16 november skriver Jenny Wennberg en osaklig ledarartikel med ett antal faktafel.

Själva sakfrågan handlar om samvetsfrihet, en okontroversiell fråga i internationella sammanhang. I Norge, liksom i de flesta europeiska länder med fri abort, finns laglig rätt för vårdpersonal att av samvetsskäl slippa tvingas medverka vid aborter. Samvetsfrihet gäller också i alla länder som legaliserat aktiv dödshjälp och assisterat självmord. I Sverige pågår två juridiska mål om samvetsfrihet inom vården, där barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen företräds av två ombud från juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers, juristen Ruth Nordström och advokaten Jörgen Olson. I domen som avkunnades den 12 november av Jönköpings tingsrätt valde domstolen att inte pröva frågan om samvetsfrihet, vilket gör att Ellinor Grimmark överklagar målet vidare till Göta hovrätt.

Samvetsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet enligt Europakonventionens artikel 9 som stadgar att: envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Europarådet har slagit fast att samvetsfrihet för vårdpersonal gäller vid ingrepp som avslutar mänskligt liv, dvs. abort och dödshjälp. Den svenska abortlagen ger inget stöd för att barnmorskor måste utföra aborter, endast läkare har behörighet enligt lagen. I abortlagens förarbeten står det uttryckligen att samvetsfrihet för vårdpersonal som inte vill medverka vid abortverksamhet, skall respekteras. Samvetsfrihet var en förutsättning för abortlagen och innebär därför inte att abortlagen inskränks, som Jenny Wennberg vill påskina, utan att abortlagen tillämpas på avsett sätt.

Den akuta bristen på barnmorskor inom förlossningsvården är ett stigande hälso- och patientsäkerhetsproblem inom de flesta landsting och många kvinnor är rädda för att inte få en säker och trygg förlossningsvård. Att utestänga kompetenta, legitimerade barnmorskor från förlossnings- och BB-vård hotar därför patientsäkerheten för vårdsökande kvinnor.

Det är högst beklagligt att Jenny Wennberg sänker sig till en så låg nivå att hon gör den grova och absurda jämförelsen mellan samvetsfrihet för en barnmorska som inte vill utsläcka liv med en cynisk individ som hyser diskriminerande åsikter om flyktingar och som vägrar köra en självmordsbenägen tonåring till sjukhuset. Samvetsfrihet inom vården handlar just om det motsatta, om respekten för varje människas liv och värdighet.

Juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL) är en ideell juristorganisation som arbetar med att främja och skydda mänskliga fri- och rättigheter, utifrån en kristen människosyn. Juristorganisationen SHRL är inte knuten till någon kyrka eller något politiskt parti utan är medlem i EUs plattform för mänskliga rättigheter (FRA) och erbjuder juridiskt biträde i ärenden med fokus på mänskliga rättigheter. Juristerna inom SHRL har olika expertområden med anknytning till mänskliga rättigheter och internationell rätt, som asyl- och migrationsrätt och trafficking. För närvarande är vi engagerade i en process för att bistå en kvinna som har varit offer för sexuell människohandel under 10 års tid. I alla rättsprocesser står individen och den lilla människan i centrum. Det är dessa människor de mänskliga fri- och rättigheterna är till för att skydda. Vi tror och hoppas att Arbetarbladet och Jenny Wennberg också önskar stå för och respektera demokrati, mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och tolerans - och dessutom hålla sig till fakta.

Ruth Nordström

Chefsjurist SHRL

Rebecca Ahlstrand

Jurist SHRL

Svar direkt:

"Samvetsfrihet var en förutsättning för abortlagen och innebär därför inte att abortlagen inskränks." skriver Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand i sin replik.

Lagstiftning som ger kvinnor rätt till abort, är mycket lite värd, utan sjukvårdspersonal som utför aborter. I förlängningen riskerar samvetsfrihet inom vården därför också leda till en inskränkning av aborträtten. Det visar bland annat situationen i Italien, där en så stor andel som över 70 procent av landets gynekologer vägrat utföra aborter med hänvisning till just samvetsfrihet. Något som i mars 2014 föranledde Europarådets kommitté för sociala rättigheter att i ett avgörande slå fast att Italien därför brutit mot rätten till hälsa och gjort sig skyldigt till diskriminering. Samvetsfrihet är vare sig den okontroversiella fråga eller absoluta rättighet Nordström och Ahlstrand retoriskt skickligt, men helt felaktigt, utmålar den till att vara.

Vidare hävdar Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand att samvetsfrihet handlar om "respekten för varje människas liv och värdighet.".

Varje år genomgår 21,6 miljoner kvinnor osäkra aborter världen över enligt WHO. 47 000 kvinnor dör varje år på grund av komplikationer relaterade till osäkra aborter. Att som sjukvårdspersonal sätta sig till doms över det av kvinnan fattade beslutet om att genomgå en abort genom att vägra att medverka vid aborter, är inte att respektera vare sig aborträtten, rätten till hälsa eller "varje människas liv och värdighet".  

Vi på Arbetarbladets ledarsida delar inte Ruth Nordströms och Rebecca Ahlstrands syn på samvetsfrihet inom vården. Det är dock långt ifrån samma sak som att "inte hålla sig till fakta" eller att inte respektera åsiktsfriheten.   

Jenny Wennberg

Politisk redaktör

Mer läsning

Annons