Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bankfel och systemfel

/

Annons

Sedan helgen får HQ Bank inte bedriva verksamhet har Finansinspektionen bestämt. Banken har gjort förseelser som inte får göras. Därför ska banken likvideras.

Flera av förseelserna härrör från tiden runt den finansiella krisen för två år sedan. De har lett till underskott på 850 miljoner kronor. Detta enligt en styrelseledamot som i våras lämnade HQ bank, efter en kort tid i styrelsen. Personen påtalade underskotten men fick inte gehör från övriga i ledningen, bland annat en av bankens grundare Mats Qviberg.

Under krishösten 2008 gjorde sig finansminister Anders Borg populär när han kritiserade bankerna och direktörerna för att vara giriga och sköta sina jobb dåligt. Kritiken följde Borg upp med att påtala att bankerna hade för stora gap mellan den ränta de tog ut av låntagare och den ränta bankerna fick betala för lån.

Men det är sällan kritiken når längre än den Borg presterade, om dålig moral hos dem som driver bankerna och att de, för egen och bankens del, är för giriga. En kritik som skjuter in sig på bristerna med det finansiella systemets logik, att söka maximal avkastning och utsätta sig för stora risker, hörs sällan.

Ändå är det detta med det finansiella systemets logik om maximal avkastning som för med sig de problem som uppstår i form av bankers problem och systemets återkommande kriser.

De vanliga sätten att få vinst, som avkastning på investeringar i produktion av varor och tjänster, är för långsamma och små. Det finansiella systemet strävar efter större och snabbare vinster än vad varuproduktion kan prestera. Det medför problem på systemnivå och indikerar att systemet är ohållbart.

Att förse det globala finanssystemet med omfattande regler och begränsningar gör att de fördelar som det trots allt har i form av att kanalisera resurser kan utnyttjas utan att de problem som det för med sig blir för stora.

Tyvärr agerar det finanskapitalistiska systemet, och dess anhängare, för att det ska vara så lite reglerat som möjligt. Dessa krafter är starka.

Med större utrymme för offentlig sektor och offentliga investeringar i världens länder skulle utrymmet för det finansiella systemet begränsas, utöver regelverken. Men utvecklingen nu är den motsatta.

Länder minskar sina offentliga sektorer. Det kommer att öka det finansiella systemets spelrum att leta efter objekt för snabb och stor avkastning och finna nya objekt för placeringar (spekulation) som sjukvård och skola.

Enskilda aktörer kan ha dålig moral och göra ett dåligt jobb. Kanske var det så i HQ Banks fall. Att inse att det finansiella systemet har fel och brister i sin logik är det däremot få som vill ta till sig. Men det borde de göra.

Det finansiella systemet mår bäst av att begränsas med omfattande regler och stater som har stora offentliga sektorer som har annat än placerares vinst som motiv, nämligen medborgarnas behov.

Robert Sundberg

Mer läsning

Annons