Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Extremismen bekämpas gemensamt

Annons

Under onsdagen överlämnades den nationella strategin mot våldsbejakande extremism till kultur – och demokratiministern Alice Bah Khunke. Ett dokument av vilket det tydligt framgår att ansvaret är gemensamt för att motverka och förebygga rekryteringen till extremismen som ser våld som ett berättigat medel.

Det är lätt att förledas att tro att rekryteringen till extremistgrupperingar bäst förebyggs genom underrättelsearbete och utgör en angelägenhet först och främst för myndigheter som polisen. Så har det också tidigare sett ut i Sverige. De som främst arbetat mot våldsbejakande extremism har varit bland annat just polisväsendet.

”Vägen mot våldsbejakande extremism är inte alltid linjär och den innefattar inte alltid brott.” konstateras det dock i den nationella strategin mot våldsbejakande extremism.

Det betyder också att arbetet med att förebygga rekryteringen, måste börja långt tidigare än när radikaliseringen redan är ett faktum.

De som har möjlighet att notera tidiga förändringar i attityd och beteende är inte alltid först och främst polisen, det är istället exempelvis anhöriga, vänner, skola och sjukvård.

Oavsett om det handlar om högerextrema organisationer, vänsterextremism eller religiös extremism utgör det förebyggande arbete grunden för vår säkerhet. Radikalisering sker främst i grupp, men dåd kan också utföras av ensamma individer som självradikaliserats. I Trollhättan mördade en ensam ung man driven av rasistiska motiv tre människor. Idag är den miljö som anses vara mest aktiv i Sverige den högerextrema. Den som anses utgöra störst hot mot Sverige är dock den islamistiska extremismen.

Ökande polarisering i samhället när extremismen konstateras det vidare i den nationella strategin mot våldsbejakande extremism. Det förebyggande arbetet handlar därför också om att skapa ett inkluderande samhälle som minimerar extremismens inflytande och gör människor mindre mottagliga för extrema åsikter och budskap.

Det betyder därför att grunden för ökad säkerhet även består i politiska åtgärder som att skapa en bra skola för alla, som lär elever kritiskt tänkande och gör dem mindre sårbara för propaganda. En politik som motverkar extremism, är helt enkelt synonymt med en politik som ökar sammanhållningen i Sverige, som överbrygger socioekonomiska klyftor och ger alla en plats i vårt land.

���x(Z?

Mer läsning

Annons