Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fallet Viktor

Annons

Fallet Viktor har upprört. Viktor och hans kompisar försökte lyfta ett fotbollsmål som låg på marken, han fick det över sig, med svåra skador som följd. Viktor blev skuldsatt, efter det att föräldrarna drivit en rättsprocess mot Sandvikens kommun som Viktors ställföreträdare, och förlorat processen. Viktors föräldrar ville veta om kommunen bar ansvar för det som hände Viktor. Men de hade inte någon försäkring som kunde betala rättegångskostnaderna.

Sandvikens kommun gjorde människor upprörda. Ju mer man pratade om fallet Viktor i medierna, desto argare blev människor. Särskilt finkänslig var man inte heller i sin framställan i tingsrätten i vilken man bland annat konstaterade följande:

"En sexåring ska förstås inte försöka sig på att resa ett så tungt fotbollsmål. Om de inte hade gjort detta hade Viktor inte drabbats av någon skada."

Både Viktor och hans föräldrar förtjänar en ursäkt från Sandvikens kommun för ovanstående meningar. En sexåring är en sexåring. Ett barn, som dock uppenbarligen enligt Sandvikens kommun borde ha samma kognitiva förmåga som en vuxen. Viktor och hans kompisar gjorde vad barn gör, de ville spela fotboll, och försökte resa ett fotbollsmål som låg ner på marken, och tyvärr blev konsekvenserna den här gången mycket allvarliga.

Konstateras kan också att även om kommunen inte har något lagstadgat ansvar att vare sig förankra eller frakta bort de där fotbollsmålen enligt tingsrätten, kan det starkt ifrågasättas som medborgare varför fotbollsmålen fick stå där i årtionden.

Att kommunen inte har ett juridiskt ansvar, är inte samma sak som att deras agerande ifråga om fotbollsmålen var korrekt.

I Sverige kan ett barn skuldsättas. Tidigare fanns flera tusen barn i Kronofogdens register. 2014 fanns endast runt 800 barn i deras register. Något som till en inte obetydande del har att göra med att föräldrar inte längre kan skriva över parkeringsböter på sina barn genom att registrera dem som ägare, eller beställa varor på faktura i deras namn. Barn kan inte heller längre bli skuldsatta hos landsting på grund av att föräldrarna inte betalar barnens vårdkostnader. Detta i kombination med att Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten aktivt arbetat med att medvetandegöra idrottsföreningar och andra om att fakturor ställda till barn, kan, om föräldrarna inte betalar dem, innebära att ett barn blir skuldsatt.

Trots detta består dock exempelvis skadeståndsansvaret för barn. Ett barn kan alltså bli skadeståndsskyldigt. Och föräldrar kan fortfarande genom sin ekonomiska förvaltning skuldsätta barn.

Detta trots att det av Barnkonventionens artikel 3 framgår att:

"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet."

Och i ett barns bästa, ligger inte att hamna hos Kronofogden.

I Viktors fall har hans föräldrar i egenskap av hans ställföreträdare drivit en skadeståndstalan mot Sandvikens kommun i hans namn, utan att ha förmåga att betala rättegångskostnaderna. Att Viktor initialt blev skuldsatt på grund av detta, visar tydligt på bristerna i lagstiftningen.

Många förespråkade när fallet blev känt att Sandvikens kommun skulle efterskänka rättegångskostnaderna. Sandvikens kommun sade själva att man inte avsåg utkräva pengarna av Viktor.

Att som kommun efterskänka rättegångskostnaderna, är dock inte så oproblematiskt som den allmänna opinionen tycks tro. Att Sandvikens kommun hävdade likställighetsprincipen var rimligt. Det vill säga den princip som innebär att en kommun inte får särbehandla invånare. Att efterskänka rättegångskostnaden äventyrar rättssäkerheten, eftersom ett sådant agerande skulle innebära ett godtycke, där det är upp till kommunala tjänstemän och politiker att avgöra vilka fall som är behjärtansvärda och vilka som inte är det. Ett sådant förfarande skulle innebära uppenbar risk för korruption.

Tack vare en överenskommelse mellan föräldrar och Sandvikens kommun, där kommunens försäkringsbolag går in och täcker rättegångskostnaderna, kan Viktor, när han fyller 18 år, få träda in i vuxenlivet skuldfri.

Det borde alla barn få göra.

Vilket dock tyvärr alltså inte är fallet.

LÄS OCKSÅ:

Viktor blir skuldfri

Mer läsning

Annons