Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förena Gävleborg med Uppsala

2003 inledde Ansvarskommittén sitt arbete för att ta fram ett underlag för en ny administrativ indelning av Sverige.

Annons

Ansvarskommittén såg framför sig ett land indelat i 6-9 regioner. Tankegångar som resulterade i ett intensivt vem tar vem-arbete runt om i landet, där län med universitetssjukhus var hett villebråd för länsgrannarna.

Frågan om regionindelningen somnade av under det borgerliga regeringsinnehavet, även om diskussionerna ute i landet fortsatte. När Socialdemokraterna nu åter har regeringsmakten, tar man upp frågan vid ungefär samma punkt som man var tvungen att lämna den 2006, och fortsätter arbetet med en ny administrativ indelning av Sverige.

Ett Sverige indelat i 6-9 regioner, istället för dagens indelning, skulle innebära en ökad centralisering av beslutsfattande rörande viktiga samhällsinstitutioner som vården, vilket riskerar få negativa konsekvenser för demokratin. Den regionindelning Ansvarskommittén såg framför sig, är en indelning av Sverige som för medborgarna än längre från beslutsfattarna, inte minst i Sveriges norra delar.

En ny regionindelning skulle mycket möjligt dessutom bidra till att accelerera urbaniseringstakten. Sjukvårdssvaga regioner utan universitetssjukhus, om sådana skulle uppstå, riskerar bli till regionernas b-lag. I Norrland finns bara universitetssjukhus i Umeå, skulle en region formas med bas i detta, handlar det om en enorm geografisk enhet där förslag funnits om att en sådan enhet skulle bestå av Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Faktum är dock också att den befintliga indelningen inte i alla delar är ändamålsenlig. För små och resurssvaga enheter, påverkar vårdkvaliteten negativt. Den problematiken går delvis att avhjälpa med formationen av större administrativa enheter. Ett alternativ till nya regioner, skulle vara ett förstatligande av vården, vilket bland annat Läkarförbundet förespråkat.

Även om regionfrågan tappade fart efter det att Ansvarskommittén presenterat sitt slutbetänkande 2007, har Gävleborg fortsatt arbetet med att förbereda sig för en omstrukturering av landet till regioner. Gävleborg har varit förutseende, vilket är positivt, eftersom det varit uppenbart att en förändrad administrativ indelning av Sverige förr eller senare skulle komma, givet den demografiska utveckling och urbaniseringstakten.

Vid den här typen av omstrukturering gäller det att se till att fördelarna för Gävleborg blir så stora som möjligt vid en indelning. För Gävleborgs del, måste vi ovillkorligen ingå i samma region som Uppsala, om regionindelningen skall få positiva effekter för vår region.

Tidigare har dock Uppsala sett en sammanslagning med Stockholm som mer intressant. Stockholm kan dock svårligen bli större som administrativ enhet, ett sammangående med Uppsala framstår därför inte som troligt. Region Svealand har varit en indelningsmodell som funnits med i diskussionerna, där Gävleborg skulle kunna tänkas bilda region tillsammans med Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro och Dalarna.

Ansvarskommittén ansåg det vara av yttersta vikt att regionindelningen sker med "ett stort mått av lokalt och regionalt inflytande". Det är något regeringen bör ta fasta på när arbetet med regionindelning nu åter intensifieras.

Och den möjlighet till inflytandet som finns, bör för Gävleborgs del användas till att säkra att Gävleborg och Uppsala ingår i samma region. Oavsett övriga regionskamrater.

Mer läsning

Annons