Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gemenskapen med Uppsala och Örebro är bra för vården i Gävleborg

Annons

Så har en grund för ny regionindelning presenterats.

För Gävleborgs del handlar det om en mycket, mycket fördelaktig indelning där Gävleborg kommer att ingå i vad som under presskonferensen kallades för "samtalskrets" tillsammans med Uppsala, Dalarna, Örebro, Västmanland och Sörmlands län. En indelning som innebär att en region kan komma att bildas med 1.7 miljoner invånare och 64 kommuner.

En framtida region där både Örebro och Uppsala ingår tillsammans med Gävleborg innebär att Gävleborg kommer ingå i en region med två universitets- och därmed också forskningsintensiva sjukhus. Fördelarna med detta är påtagliga och innebär att sjukvården i länet, som tyvärr i delar dragits med problem, kan förväntas stärkas givet den organisatoriska gemenskapen med Uppsala och Örebro.

Vad regionindelningen snart sagt uteslutande handlar om, är just sjukvården och hur denna skall organiseras i framtiden. Sveriges befolkningsunderlag och geografi innebär utmaningar för vården. Vad som är lätt att glömma bort i sammanhanget, är också att vården för att vara gynnsamt strukturerad för patienten, ovillkorligen även måste vara strukturerad på ett sätt som upprätthåller sjukvårdspersonalens kompetens.

Det finns ett samband mellan patientvolym och vårdkvalitet. Det är bland annat därför olika typer av specialistsjukvård endast finns på ett fåtal platser i landet och klassas som "rikssjukvård". Genom att koncentrera högspecialiserad vård till ett fåtal orter, upprättas kunskapscentra. De i sig bidrar till att upprätthålla vårdkvalitet, patientsäkerhet och utveckla vården.

Bassjukvård skall finnas nära patienten. Specialistsjukvård måste däremot, givet vår befolkningsstruktur, i delar koncentreras av såväl kostnadsskäl som kompetensskäl. Just därför att vården skall bli så bra som möjligt för patienten. I det arbetet är en ny regionindelning en organisatorisk förändring av Sverige som är gynnsam. Men det ställer också krav på såväl sjukvården som på de som blir ansvariga för regionerna. Centraliseringen regionindelningen innebär får inte leda till att patientinflytandet över vården går förlorat och att de mer perifera delarna i landets regioner marginaliseras och hamnar i strykklass i förhållande till de befolkningstäta områdena.

Den samtalskrets Gävleborg ingår i utgör ett förhållandevis kompakt geografiskt område, vilket innebär demokratiska fördelar. Avståndet till beslutande politiker kommer inte förändras på samma radikala sätt för Gävleborgarna som för människor boendes i den region som kan komma att utgöras av Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Den geografiskt gigantiska enhet som skulle bildas av dessa fyra län kommer ställa höga krav på organisation och politisk styrning. Riskerna med att bilda en region lika stor som hela Storbrittanien är uppenbara. Resultatet av ett Stornorrland kan lätt bli en försämring av vården och leda till ett allvarligt demokratiskt underskott.

Klart är oavsett att medborgarna i kommuner som Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo har skäl att vara mycket nöjda med onsdagens besked.

Det absolut viktigaste är trots allt att Gävleborg när regionindelningen är klar ingår i en sjukvårdsstark region. Vilket en region som inkluderar Uppsala och Örebro kommer utgöra.

Läs mer:

Vill du ha Umeå eller Uppsala som närmsta universitetssjukhus?

Mer läsning

Annons