Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här är krav på nya landshövdingen

Annons

1. Jobben är grunden

Gävleborg är ett industri- och skogslän. Verksamheter som de senaste åren genomgått stora omställningar och i vissa fall neddragningar. Samtidigt har vi i länet framgångsrika innovativa verksamheter. Att dessa verksamheter stöds och att nya innovationer uppmuntras och möjliggörs är något helt livsviktigt för länets framtid.

Den som bli vår nya landshövding måste ovillkorligen vara en stark röst för ett Gävleborg i arbete.

2. Företagen i fokus

De små och medelstora företagen är avgörande för länets utveckling. Gävleborg har många drivna entreprenörer och intressanta företag, men antalet skulle kunna växa. De som varje dag bidrar till att skapa arbetstillfällen i Gävleborg förtjänar en landshövding som ger dem draghjälp i sitt arbete för länet. En landshövding som är synlig, som lyfter för länets företagande viktiga frågor, skapar kontakter, som bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagsetableringar och entreprenörskap i länet.

Nästa landshövding måste vara djupt engagerad i frågor som rör entreprenörskap.

3. Utbildning för utveckling…

Gävleborg har den lägsta andelen personer med högre utbildning i landet, färre än 30 procent av alla i yrkesaktiv ålder har en eftergymnasial utbildning, och det här hänger ihop med arbetslösheten i länet. Det finns nämligen ett mycket tydligt samband mellan arbetslöshet och utbildningsnivå, desto lägre utbildningsnivå desto större är risken att du blir arbetslös. Därför måste en ny landshövding vara aktiv och arbeta för ökade resurser till utbildningen i länet, inte minst till Högskolan i Gävle. För närheten till utbildningen betyder mycket för möjligheten och övervägandet att över huvud taget fundera på att börja studera. Här bör en landshövding tydligt ta ställning och offentligt driva frågan.

4. Besöksnäringen viktig

Gävleborg är oerhört vackert. Smärtsamt vackert till och med. Runt om i länet kämpar människor inom besöksnäringen med att sätta bilden av Gävleborg som en upplevelse.

I Hälsingland har vi hälsingegårdarna, och verksamheten kring dessa. Länets kust med pärlor som Axmar och Bönan. Wijträdgårdar. Växbo med krog och väveri. Järvsö med skidåkning och djurpark. Orbaden med en utsikt som slår andan ur en. Det finns så enormt mycket att se och göra i Gävleborg. Gävleborg är en upplevelse, men ännu är Gävleborg som destination en relativt okänd sådan.

En ny landshövding måste därför ha ett stort intresse för just besöksnäringen och för att hjälpa denna att växa.

5. Folkhälsan behöver stärkas

Vår hälsa är en fråga direkt relaterad till socioekonomisk ställning och utbildningsbakgrund. I dag finns tyvärr stora klasskillnader ifråga om hälsa inom befolkningen.

Gävleborgs kvinnor har landets lägsta medellivslängd. Den hälsopolitiskt och sjukvårdspolitiskt åtgärdbar dödlighet är högre i Gävleborgs län än för riket enligt landstinget.

Folkhälsan är en viktig framtidsfråga för länet. Sviktande hälsa är en tragedi för den enskilde och en samhällskostnad som på en rad områden kan förebyggas.

För att hjälpa Gävleborgarna till ett friskare liv och göra både Gävleborgarna och Gävleborg starkare, vore det avslutningsvis även välgörande om nästa landshövding är engagerad förkämpe för folkhälsan.

Mer läsning

Annons