Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hög tid att förbjuda religiösa friskolor

Annons

Gymnasieminister Aida Hadzialic har öppnat upp för att förbjuda religiösa friskolor.

"Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva."

Ovanstående citat skulle jag påstå är ett ytterst smart sätt att befästa orättvisor. Att säkerställa att de som har makt och överflöd så även fortsättningsvis har så, samtidigt som de som saknar såväl makt som rikedom inte ifrågasätter sin situation utan stannar kvar i detta.

Det här citatet är samtidigt ett citat som en hel del läsare nog känner igen, det är från hustavlan i Luthers lilla katekes, som användes som lärobok i den svenska skolan fram till 1919. Eleverna skulle lära sig texterna utantill. Utan att ifrågasätta.

Men så här ser det inte ut i svenska skolor i dag. I dag har vi inskrivet i läroplanen att undervisningen skall vara icke-konfessionell, det vill säga, icke-religiös. Det är ett sunt förhållningssätt. Vi lever i ett sekulärt land där undervisningen ska präglas av en lust att lära, personlig utveckling och grundläggande demokratiska värderingar. Där har religionen ingen plats.

Samtidigt har vi religionsfrihet i vårt land. Det betyder dock inte att föräldrar ska tvinga på sina barn en undervisning byggd på religion. Däremot står det var och en fritt att utföra en sådan undervisning utanför skoltid.

Det finns dock en anomali i det svenska skolväsendet: friskolorna. Friskolorna får enligt skollagen ha en konfessionell inriktning, samtidigt som undervisningen måste vara icke-konfessionell, vilket sammantaget blir väldigt luddigt.

I dag finns det 66 stycken religiösa friskolor på grundskolenivå i Sverige varav det stora merparten har en kristen profil. 54 av dessa skolor är kristna, elva är muslimska och en är judisk.

Men, nu har gymnasieminister Aida Hadzialic öppnat upp för att förbjuda religiösa friskolor. Detta efter att Utbildningsdepartementet fått signaler om att pojkar och flickor delas upp i undervisningen på vissa skolor.

Det här är ett förbud som inte bör vara så svårt för gymnasieministern att få igenom. Motståndet mot religiösa friskolor är i stort sett heltäckande i Sveriges riksdag, förutom ett litet parti långt högerut: Kristdemokraterna. Deras stöd för friskolor handlar just om detta, möjligheten till religiösa, läs kristna, friskolor.

Vi har dock lämnat katekesundervisningen bakom oss för länge sedan. Det är av goda anledningar.

Ett samhälle som ständigt utvecklas kräver elever som lär sig att ifrågasätta. Elever som själva lär sig att utforska och skapa. Elever som bemöter alla människor, även de som inte delar samma tro, med respekt och hänsyn.

En god utbildning syftar till att "främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare."

Den senare meningen är kopierad rakt av från den svenska skollagen. En skollag vi bör värna. Men en skollag vi bör revidera på så sätt att religiösa skolor inte längre kan bekostas av skattemedel. Religiösa friskolor bör förflyttas till historiens minnesplats. Som Martin Luthers lilla katekes.

Mer läsning

Annons