Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan är ditt största jämlikhetsprojekt, Stefan Löfven

Annons

Under måndagen presenterade Skolkommissionen delbetänkande rörande omstruktureringen av den svenska skolan för kunskap och likvärdighet.

För lite styrning, för splittrat ansvar, för oorganiserad struktur, för lite likvärdighet och för lite lärande. Den verklighet som lett till Skolkommissionens arbete, är en mycket dyster verklighet präglad av segregation och stadigt sjunkande resultat. Det enda som visar positiva resultat i den svenska skolan är numera skolföretagens årsredovisningar.

Under förra veckan släppte Skolverket en rapport som visar att 10 procent av landets skolor tar emot 50 procent av de nykomna svenskarna. Det är de kommunala skolorna som först och främst tar emot dessa elever. Faktum är att landets friskolor ligger kvar på samma nivå som läsåret 2012/2013. Så kan det inte se ut om Stefan Löfven och hans regering menar allvar med sitt prat om den svenska samhällsmodellen och att målet är integration. Att 10 procent av landets skolor tar emot 50 procent av landets nytillkomna elever, är faktiskt definitionen av segregation.

Stefan Löfven och regeringen måste göra skolan till sitt främsta politiska projekt. Det går inte att tala om jämlikhet och samtidigt ha en skola som driver på segregationen och vidgar klyftorna i samhället.

Regering och riksdag har makt att renovera skolan. Det kommer kräva att man ser över bland annat det fria skolvalet och förbjuder vinstuttaget ur skolan. Det fria skolvalet har bidragit till att skapa en skola som inte längre är jämlik. I den svenska skolan är föräldrarnas utbildningsnivå den starkast avgörande faktorn för elevernas resultat. Att Sverige tillåter vinstuttag ur skolor, är vidare ett fullkomligt bisarrt faktum. På vilket sätt tjänar det Sverige att ett skolföretag som Academedia under förra året gjorde en vinst på en halv miljard med hjälp av skattemedel om inte hela vinsten återinvesteras i skolan?

Finland, som ses som en förebild givet sina goda resultat i mätningar, har inte tillåtit vinstuttag i skolan. Där återinvesteras istället eventuell vinst i skolverksamheten. Faktum är att Sverige numera är det enda land i världen med ett oreglerat vinstuttag när Chile i höstas bestämde sig för att förbjuda vinstuttagen. I Sverige är däremot frågan föremål för fortsatt diskussion och utredning. Detta trots att det över huvud taget inte finns något folkligt stöd i Sverige för ett vinstuttag ur skolan. Opinionsundersökningar visar att så många som 70 procent av svenskarna är emot vinstuttag.

Skolkommissionens förslag i det delbetänkande som presenterades under måndagen handlar om att bland annat göra skolvalet obligatoriskt för alla och att öka statens finansiella styrning av skolan. Att göra skolvalet obligatoriskt för alla kommer knappast bota några problem. Men kommissionen öppnar i alla fall med sina tankegångar upp för ett samtal om att börja förändra det fria skolvalet, vilket är en välgärning i sig.

Ett barns framtidsutsikter skall inte avgöras av vilken skola de går i. Alla skolor måste vara bra skolor. Vinstuttag ur skolverksamhet måste förbjudas. Det fria skolvalet måste ses över.

Det är inte bara avgörande för den enskilde eleven. Det är direkt avgörande för Sveriges konkurrenskraft och framtid.

Mer läsning

Annons