Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialdemokratisk helhetssyn

Annons

Borgerliga bedömare anser det vara ett uttryck för kris, att ingen i dag kan säkert förutsäga utgången av vad som nu händer inom socialdemokratin. Jag delar inte den uppfattningen. Tvärtom visar det på partiets styrka och betydelse, att dess lednings- och programfrågor tilldrar sig så stor uppmärksamhet.

Många talar för att förre miljöministern Lena Sommestad bör tillhöra den nya partiledningen. Detta är också min uppfattning och jag vill här bidra med två synpunkter. Båda bygger på vad jag själv har lagt märke till när jag har haft med henne att göra i olika sammanhang.

Min ena synpunkt gäller vad hon faktiskt hävdar om samhällsutvecklingen. Hon är historiker, vilket betyder att hon har blick för de långa linjerna. Hon delar inte upp tillvaron i vad som är produktion och vad som är reproduktion. Båda är lika viktiga. Hon skiljer inte mellan svenska och internationella utvecklingslinjer. Båda är lika viktiga.

Ekonomi, politik och kultur är enligt hennes sätt att resonera tre sidor av samma sak. Om vi inte samtidigt och parallellt beaktar alla tre aspekterna på vad som är en i bredaste mening hållbar samhällsutveckling, kommer vår svenska modell vara långsiktigt tillspillogiven.

Från samtliga dessa synpunkter är det destruktivt, framhåller hon, att ställa de för tillfället arbetande mot barn, gamla, sjuka och arbetslösa.

Poängen är att var och en oss under någon del av våra liv är ung, gammal, sjuk eller av andra skäl utan arbete. Avgörande är inte hur var och av oss vid någon viss tidpunkt har det utan livet i dess helhet för mig själv som person, mina föräldrar och mina barn.

Med andra ord är det missvisande att karaktärisera Lena Sommestad som tillhörande någon viss falang. Hon företräder en klassiskt socialdemokratisk helhetssyn, där själva poängen är att inte spela ut den ena gruppen mot den andra utan se till politiken, kulturen och ekonomin samlat och med tanke på framtiden. Detta senare kan var och en lätt konstatera genom att läsa vad hon fortlöpande skriver. Adressen till hennes blogg är lenasommestad.wordpress.com

Min andra synpunkt tar sikte på hur hon säger det hon har att säga och hur hon förmår inspirera och hålla samman ett samtal.

Erfarenheten säger att läsande och skrivande människor av hennes sort alltför lätt kommer till korta i praktiska sammanhang.

Det beror på att de frestas briljera och uppträda arrogant.

Det unika och speciella med Lena Sommestad är att hon är polemiskt vass utan att pråla och vara nedlåtande. Den som talar med henne känner sig begåvad. Hennes förmåga att få andra att själva läsa, fundera och bilda sig en egen uppfattning är lika sällsynt som frapperande och precis vad socialdemokratin behöver.

Swerker Gustavsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet

Mer läsning

Annons