Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tog polisen värdegrunds-timeout i Emmaboda?

Annons

Samma dag som Kristdemokraterna meddelar att man vill satsa på 2100 nya poliser sprider sig nyheten över Sverige om att en polisman kallat en man för "arabjävel" och andra rasistiska tillmälen i samband med ett ingripande i Emmaboda som skall ha slutat med att mannen dumpas i skogen av polisen. Polisen är nu omplacerad till inre tjänst rapporterar tidningen Barometern och en anmälan har upprättats och överlämnats till avdelningen för särskilda utredningar.

Det här är inte första gången vi tvingas läsa om misstänkt maktmissbruk, rasistiska uttalanden och strukturell rasism inom polisen. DN savslöjande om Skånepolisens romregister finns fortfarande i färskt minne. 2013 kunde Expressen avslöja hur poliser i en sluten Facebookgrupp hånade journalister, politiker och jurister med ord som "häxa", "Ring aldrig polisen när du behöver hjälp!" och "Det blir ju illa ibland med vår bristande psykvård.". 2009 uppdagades det att man vid polisen i Malmö under en utbildning använt de rasistiska exemplen "Neger Niggersson" och "Oskar Neger".

2011, två år efter att man inom polisen blivit klar med sin nya värdegrund, lät polisen i Västra Götaland utreda hur det egentligen var ställt med värdegrunden inom myndigheten regionalt. Rapporten, i vilken anställda intervjuas, gav en inblick i en organisation där rasism var en så naturlig del av vardagen att den inte ens sågs som rasism av alla:

"Jag tror att många gånger som det sägs då är det just i frustration. [...] Man kan inte skylla på det, men säger jag till min kollega eller min kollega till mig: (suck) "Ja, nu står där en blatte igen" eller jävla utlänning" eller någonting. Så tolkar jag inte det som att: "Oh, nu har hon gått och blivit rasist", utan jag förstår vad hon menar."

En annan intervjuperson sade följande om ordet "svartskalle":

"De här uttrycken får ju inte användas så att folk hör. Alltså vi måste få säga så inom gruppen om man är frustrerad."

En intervjuperson såg rasismen på arbetsplatsen som humor:

"Man har ju sin egen polishumor inom huset [skratt], som förhoppningsvis inte når ut alltid."

Rasism inom polisen är ett demokratiproblem. Att inte kunna förutsätta en rättvis behandling från en myndighet som besitter våldsmonopol är ett tvivel som inte får finnas i en demokrati. Oavsett vem du är och var du kommer ifrån skall du kunna lita på att du får ett korrekt och rättvist bemötande av polisen. Men så länge polismyndigheten avslöjas med att inhysa rasister i sin organisation, är det en visshet som aldrig kommer infinna sig. Det gör dessutom ett redan utsatt arbete än mer utsatt.

I dag är det avdelningen för särskilda utredningar (SU) som ansvarar för utredning av brottsmisstankar mot anställda inom polisen. Under 2015 inkom det 5590 anmälningar till SU, som även ansvarar för utredningar av bland annat anmälningar mot domare och åklagare. 90 procent av anmälningarna gällde polisanställda. Det vanligast förekommande är anmälningar om bemötande och övervåld. Förundersökningar inleds i 34 procent av fallen under förra året, men enligt SU leder få fall till åtal eftersom polisen sällan bedöms ha agerat på ett sätt som är brottsligt. Att ett agerande inte kan klassas som brottsligt, är dock inte samma sak som att det varit korrekt. I fallet med de rasistiska exempelnamnen "Neger Niggersson" och "Oskar Neger" väcktes exempelvis aldrig åtal.

Avslöjandena om bristerna i värdegrund inom polisväsendet är för många för att de skall kunna avfärdas som ett individproblem. Att det finns brister ifråga om värdegrund inom polismyndigheten har konstaterats vid ett flertal tillfällen. Avhandlingen "Ordningsmakter inom ordningsmakten" från 2014 i vilken elever vid polishögskolan i Solna intervjuats, ger en föga smickrande bild av synen på värdegrund inom delar av kåren. I en intervju i DN 2013 sade forskaren Malin Wieslander så här om polisens värdegrundsarbete:

"Det officiella budskapet är att värdegrunden är viktig, men på polisstationerna såg aspiranterna poliser som förlöjligade värdegrunden och lärde dem "värdegrunds-timeout", ett tecken som innebär att man får säga vad som helst, ofta med rasistiska eller sexistiska inslag."

Den enorma makt och befogenheter polisen besitter, skall inte ligga i händerna på människor som anser att värdegrund är något man kan ta timeout från.

Mer läsning

Annons