Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför inga utvärderingar?

Riksdag(s)ledamoten Elin Lundgren gick till Riksdagens utredningstjänst och bad dem utreda vilka av den borgerliga regeringens reformer genomförda mellan 2006 och 2008 som egentligen utvärderats. Resultatet är onekligen intressant.

Annons

Vad som kan konstateras är nämligen att regeringen på en rad områden antingen inte utvärderat sina reformer eller initierat utvärderingar som ännu inte står klara. Det är bekymrande. Saknas utvärderingar kan den borgerliga regeringen fortsätta hävda att deras reformer är effektiva och lyckade reformer.

Utan fakta, ingen möjlighet att bedöma vilka konsekvenserna av den förda politiken egentligen är.

Det innebär också att bristen på utvärderingar blir till ett demokratiskt problem där medborgarna inte kan avgöra vilket det egentliga resultatet av regeringspolitiken faktiskt är och på valdagen därmed tvingas fatta beslut utan att all relevant fakta gjorts tillgänglig för dem.

Listan över ännu icke utvärderade reformer är lång. Det är också listan över utvärderingar som påbörjats men inte avslutats.

Förändringarna i a-kassan är ett exempel. En utvärdering, oklart vilken typ, har påbörjats. Men inte avslutats. Sänkt inkomsttak vid beräkning av sjukpenningsgrundande inkomst. Inte utvärderat. Nya regler för beviljandet av sjukersättning. Inte utvärderat.

Och så fortsätter det.

Nystartsjobben samma sak. Införda under början av den första mandatperioden, men ännu inte utvärderade ifråga om effektivitet.

Rut-avdraget. Infört 2007, ännu inte utvärderad ifråga om huruvida några nya jobb skapats eller inte.

1,35 miljarder till utveckling av kvalitet inom vård och omsorg om äldre. Inte utvärderat. Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre. Inte utvärderat. Kravet på läkarintyg från första sjukdagen. Inte utvärderat.

Enligt regeringsformen och riksdagsordningen har utskotten uppgiften att följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut. Trots det har regeringen fortfarande, 2011, inte genomför utvärderingar på en rad avgörande områden. Regeringen hävdar att arbetslinjen varit framgångsrik. Men viktiga delar av vad som utgör arbetslinjen har inte utvärderats. Det innebär per definition att arbetslinjen inte utvärderats.

Det är lätt att slå sig för bröstet och prata om lyckade reformer. Särskilt när man inte genomför några utvärderingar.

Utan fakta kan inte någon med trovärdighet hävda det motsatta.

Mer läsning

Annons