Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vuxna människor mobbar väl inte?

/
  • Nio procent av den svenska arbetskraften uppger att de blivit utsatta för mobbning, trakasserier, kränkningar eller liknande. Personer som har utsatts för mobbning på arbetsplatsen löper dubbelt så stor risk att drabbas av självmordstankar än andra, och mellan 100 till 300 personer tar livet av sig varje år, på grund av mobbning på arbetsplatsen.

Annons

Vuxna människor. Vi mobbar väl inte? Och skulle det mot förmodan ske vuxenmobbning så är det alltid någon annan. Det är inte vi. Inte du eller jag. Vi är vuxna och vet bättre. Men ändå visar siffrorna att väldigt många anställda i Sverige mobbas på jobbet.

De senaste åren har antalet anmälningar till Försäkringskassan om arbetsrelaterad ohälsa till följd av kränkning och mobbning nästintill fördubblats, från 600 fall 2010 till nästan det dubbla år 2014.

Men mörkertalet är stort, för samtidigt visar statistik från Arbetsmiljöverket att hela nio procent av den svenska arbetskraften, vilket skulle innebära drygt 400 000 personer, uppger att de blivit utsatta för mobbning, trakasserier, kränkningar eller liknande.

Och de som utsätts för mobbning riskerar sin hälsa. För att bli mobbad leder ofta till stress, ångest, och depression men kan även leda till posttraumatisk stress, det vill säga, samma symptom som de som upplevt krig eller tortyr. Men det är än värre. För personer som har utsatts för mobbning på arbetsplatsen löper dubbelt så stor risk att drabbas av självmordstankar än andra. Värst är det för anställda som utsatts för fysiskt våld eller raseriutbrott. Det visar en undersökning från Norge.

Att självmord sker just på grund av att den enskilde upplever mobbning på arbetsplatsen är tyvärr också en realitet. Ett av många exempel är socialsekreteraren Lars Persson som tog sitt liv 2010 efter att ha mobbats av en arbetsledare i Krokoms kommun. De chefer som Lars Persson vände sig till för att få stöd, valde i stället att ge honom en varning och senare varsla honom om avsked. Samma dag som överläggningarna skulle ske tog Lars Persson sitt liv. Cheferna dömdes för arbetsmiljöbrott för vållande till annans död, men för Lars Persson var det redan för sent. Mobbningen hade tagit hans liv.

Exemplet från Krokom är inte unikt. Varje år beräknas mellan 100 till 300 personer ta sitt liv på grund av arbetsplatsmobbning.

Mobbning är alltså livsfarligt. Vi kan inte längre vifta bort kränkande särbehandling på våra arbetsplatser som något som endast drabbar vissa, särskilt utsatta människor. Människor som kanske får skylla sig själva.

Vad vi bör inse är att mobbning kan drabba vem som helst – men inte var som helst. Ingen människa är immun mot att utsättas för mobbning, men vissa arbetsmiljöer tenderar att vara högriskfaktorer. Stress och brister i ledarskap är varningsklockor, i dåliga arbetsmiljöer söker vi syndabockar. Chefer är inget undantag, de kan såväl vara mobbare som den som själv utsätts. Chefer och arbetsledare representerar makten i en organisation, vilket innebär att de ofta betraktas som lovliga villebråd. Men chefer som utsätts för mobbning söker väldigt sällan hjälp, vilket ligger i sakens natur, chefen ska alltid klara av att bli kritiserad, men om kritiken går över i mobbning och hen söker hjälp med problemen hos en överordnad kan känslan vara att den framtida chefskarriären riskeras.

Så var går då gränsen mellan skarp kritik, en vanlig konflikt på arbetsplatsen och ren mobbning? Här finns vissa riktlinjer att förhålla sig till, varav den som utreder bör ställa vissa frågor. Är personen utsatt för en eller flera aktörers kränkningar? Finns det en inbyggd makt- och statusskillnad, där den utsatte befinner sig i ett tydligt underläge? Hur länge har den upplevda exponeringen pågått och är kränkningarna systematiska?

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att säkra arbetsmiljön och agera vid tecken på mobbning på arbetsplatsen. Men även de anställda bör ta sitt ansvar för att inte någon kollega utsätts för mobbning. För om det inte är vi, inte du eller jag. Vem är det då som mobbar?

Mer läsning

Annons