Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orättfärdighetens allians

Annons

Replik till debattartikel 6/4.

I gårdagens arbetarblad (6/4) begär representanter för Alliansen besked i en rad frågor från S - bl a om skatter.

Ett av Alliansens främsta argument är att utmåla S som ett ensidigt bidragsparti. Ja visst vill S vara ett bidragsparti för de människor som inte kan försörja sig genom eget arbete eller möjlighet till rehabilitering etc. Visst anser vi att de människor som är sjuka, arbetslösa, pensionärer skall få sin försörjning genom pension eller bidrag. Till skillnad från Alliansen vill S enbart ge bidrag till de nämnda grupperna. Alliansen däremot ger miljarder åt dem som har arbete och god inkomst och sålunda kan försörja sig själva.

Men även de rikaste och besuttna får bidrag för miljarder. Det är sålunda en viktig skillnad mellan Socialdemokraternas bidragspolitik och Alliansens. Socialdemokraternas grundas på moral, etik och solidaritet med de svaga. Medan Alliansens bidragspolitik går ut på att ge bidrag till dem som mer än väl klarar sin försörjning och kan vara bidragen förutan. Denna politik har högern i alla tider tillämpat. Det är en egoismens och orättfärdighetens politik som de ovan nämnda pläderar för. Ja man skulle kunna kalla det en övermänniskofilosofi.

En av frågorna gäller om socialdemokraterna vill höja skatten för alla som arbetar. Självklart finns det grupper som detta inte är aktuellt för. Men det finns å andra sidan stora grupper som arbetar men också de som lever på kapital vilka är nödvändiga att beskatta ytterligare, om vi skall kunna behålla välfärden. Alliansen säger i debattartikeln följande, "Alliansens mål är en trygg välfärd som kan erbjuda alla medborgare en bra service utifrån var och ens behov". Anmärkningsvärt är att man ingenting säger om de utsatta gruppernas försörjningsförmåga. Vad vi kunnat se hittills är man likgiltig för de mest basala behoven nämligen att kunna ha en bostad och äta sig mätt. Trots att det i Alliansen deltagit en läkare vid utformningen av det nya "sjukförsäkringssystemet" (ja han har till och med varit stolt över detta) har det fått sådana konsekvenser att dödssjuka cancerpatienter tvingas ut i arbete. Detta har tydliggjorts genom att mer än hundra läkare skrivit till regeringen om omänskligheten i systemet. Men även arbetslösa drabbas på ett omänskligt sätt. Alliansen borde också ställa frågan till sig själva hur ett välfärdssystem (för meningen är väl att ett sådant skall innefatta alla) skall kunna bli bestående om man tar från de behövande och ger till de redan gynnade. Om inga skatter tas ut, var får man då pengar till välfärd? De mest behövande grupperna, pensionärer, sjuka arbetslösa har fått en tydlig försämring genom Alliansregeringen. (Själv förlorar jag tolvtusen årligen på Alliansens välfärdspolitik)!

Har Alliansen ingen ekonom som kan tala om att konsumtionen ökar om de här nämnda grupperna får rimliga resurser att leva på. Ökad köpkraft ger stabilitet åt landets ekonomi.
"Vill ni förbjuda möjligheterna att driva välfärdsföretag med vinst". Rimligen borde välfärden för de utsatta grupperna gå före att riskkapitalbolag avsevärt ökar sin förmögenhet genom att få driva välfärdsföretag med vinst. Men även här är det viktigare att göda dessa med skattemedel än att visa solidaritet med de svaga. Ja man har nu gått så långt att personer som skändar minderåriga flickor och använder inkompetenta lärare fortsättningsvis får driva privatskolor och kamma hem miljonvinster.

När det gäller rutavdragen finns en mycket tydlig statistik som visar att det är de välbeställda som utnyttjar dessa. Varför inte sätta in inkomstgräns?
Alliansens politik är orättfärdig och går bara ut på att gynna dem som klarar sig utan bidrag - med bidrag. Med denna egoismens politik tror man sig kunna behålla regeringsmakten och nå det segregationens samhälle som högern alltid strävat efter.

Därför har man som ständigt argument att utmåla socialdemokraterna som enbart ett skatteparti. Att denna politik garantera solidaritet med de svaga men också gynnar samhället i sin helhet kommer svenska folket så småningom att upptäcka. Tom KD har nu insett att Alliansen gått för långt i sin övermänniskofilosofi och börjat kritisera den egna regeringen. HUT går hem till slut.

Olle Ljungbeck, Gävle
 

Mer läsning

Annons