Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

På vilket sätt skapar S politik nya jobb?

Tomas Tobé vill i sitt svar till Lena Erixon (S) fråga på vilket sätt Socialdemokraternas politik skapar nya jobb som möjliggör satsningar inom välfärden eller som kan finansiera viktiga satsningar i landets infrastruktur.

Annons

Socialdemokraten Lena Erixon ifrågasätter i en artikel i AB (6/2) jobbskatteavdraget, RUT-avdraget och sänkningen av restaurangmomsen. Den är tre av många andra jobbskapande reformer som tillsammans med en ansvarsfull ekonomisk politik bygger Sverige starkare. Utanförskapet har minskat med drygt 200 000 personer sedan 2006 och till skillnad mot för många andra länder ute i Europa väntar inte stora nedskärningar i välfärden.

Alliansen gick till val 2006 på att sänka utanförskapet. Vi såg stora samhällsproblem på den svenska arbetsmarknaden. Dels var det inte lönsamt att gå från utanförskap till ett arbete eller att utöka sin arbetstid, framförallt för kvinnor. Men det fanns även många trösklar som gjorde att stora grupper stängdes ute från arbetsmarknaden. Detta har vi nu börjat förändra. Vår politik handlar om att göra det mer lönsamt att arbeta och att sänka trösklar in på arbetsmarknaden. Jobbskatteavdraget, RUT-avdraget och sänkningen av restaurangmomsen är viktiga insatser för en ökad sysselsättning.

Effekterna av jobbskatteavdraget är svåra att exakt beräkna och bedömningarna varierar. Flera bedömare, bland annat Konjunkturinstitutet, LO och finanspolitiska rådet, gör dock gällande att det på lång sikt kan ge mellan 70 000 - 120 000 i ökad sysselsättning. Men jobbskatteavdraget ger också många personer en nödvändig buffert i plånboken. Vanliga yrkesgrupper och samhällsbärare såsom undersköterskor, metallarbetare och lärare har fått drygt 1 500 kronor mer i månaden. Varje månad. Det tycker Nya moderaterna att de är väl värda.

Skatteverket presenterade i september förra året en rapport om RUT-avdraget som påvisade positiva effekter av reformen. Det gäller både skapandet av nya arbetstillfällen men även att göra svarta jobb vita. Utbetalningarna för RUT-avdraget motsvarade enligt Skatteverket cirka 5 000 heltidstjänster under 2010. Detta för en bransch som knappt existerade tidigare. Vi ser även att efterfrågan bara ökar. Av köparna är drygt en av tre över 65 år och nästan sju av tio tjänar under 380 000 per år. Reformen har underlättat för många familjer att få ihop livspusslet och det skapar arbetstillfällen.

Reformen om sänkt restaurangmomsen är drygt en månad gammal. Detta är en för knapp tid för att seriöst kunna göra en fullständig utvärdering av reformen. Men i grunden handlar det om att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Inom restaurangbranschen får många unga och utrikes födda sina första jobb, de får in en fot och skaffar sig arbetslivserfarenhet. Detta är viktigt. Genom att sänka momsen får restaurangerna möjligheten att anställa ytterligare någon person in i verksamheten. Ofta går den personen direkt från utanförskap.

Nya moderaterna tycker att alla jobb behövs. Mot detta står Socialdemokraterna som vill montera ned arbetslinjen. De vill göra det mindre lönsamt att arbeta, fördubbla kostnaden för att anställa unga, säga nej till reformer för fler jobb i hotell- och restaurangbranschen samt halvera både RUT- och ROT-avdraget. Jag skulle vilja fråga Lena Erixon på vilket sätt denna politik skapar nya jobb som möjliggör satsningar inom välfärden eller som kan finansiera viktiga satsningar i landets infrastruktur?

Tomas Tobé (M)
Ordförande arbetsmarknadsutskottet

Mer läsning

Annons