Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisflyget i Östersund i fara efter nytt förslag

Annons

Polisflyget i Östersund är i fara efter ett nytt förslag från Rikspolisstyrelsen. Utredningens huvudförslag är att polishelikoptern som i dag är stationerad i Östersund ska flyttas till Malmö.

Baseringen av Östersunds polisflyg ligger geografiskt helt rätt. Ansvarsområdena består av Jämtlands- och Västernorrlands län samt delar av Västerbottens-, Gävleborgs- och Dalarnas län. Placerad mitt i landet täcker den därför stora ytor i både öst-västlig som nord-sydlig riktning. Nu hotas den av nedläggning vilket vore förödande för oss i norr. Detta oavsett om sjöfartsverket tar över en del av dess verksamhet.

Idag finns en bra samverkan mellan polisflyget och bland annat räddningstjänst, ambulans, länsstyrelsen, tullen och kustbevakningen. Det är mycket viktigt ur ett trygghetsperspektiv för våra län att det fortsätter vara så.

Polisflyget bör finnas representerat över hela Sverige. Polismyndigheterna i södra och mellersta Norrland ska ha samma resurser att räkna med som övriga landet. Brottsspaning, övervakning och fjällräddning är alla händelser som är beroende av polisflyg. Avstånden är ofta stora med mycket väglöst land. Dessutom saknas ofta poliser i glesbygden och brådskande transporter vid akuta händelser görs då med helikopter.

Förslaget som nu lagts fram av Rikspolisstyrelsen syftar till att öppna Malmöbaseringen på bekostnad av Östersundsbaseringen. Ett hot om nedläggning som är svårt att begripa då yttäckningen i Sverige skulle kunna bli verklighet. Sedan 2007 saknas nämligen en helikopter som efter ett totalhaveri aldrig ersatts. Detta trots att en försäkringsersättning betalats ut.

Enligt rikspolisstyrelsens förslag ska Sjöfartsverket ta över ca 35 % av polisflygets uppdrag i södra och mellersta Norrland. Detta till ett pris som vida överstiger kostnaden för alla polisflygets uppdrag i regionen idag. Det Sjöfartsverket skulle ta över är fjällräddning och försvunna personer. Men den största verksamheten som polisflyget bedriver är polisiära uppdrag. En verksamhet som Sjöfartsverket inte kan bedriva. Frågan blir vem ska göra det istället?

I södra Norrland märks en ökad efterfrågan på spaningshjälp i samband med grova brott. Och inom baseringens område finns flera stora skid- och turistanläggningar med sammanlagt 11 miljoner turistnätter per år. Vilket gör att det krävs mer polisiära åtgärder, inte mindre. Framförallt Åre drar frekvent åt sig grovt kriminellt belastade personer som både planerar och begår brott. Även mc-brottsligheten försöker få fäste i länet och närheten till storstaden Trondheim gör att den gränsöverskridande brottsligheten ökar.

Förslaget innebär att polisflyget läggs på en absolut miniminivå. Det kan inte accepteras.
Inriktningen borde istället vara att utveckla polisflyget och se till att hela Sverige har tillgång till de resurserna.

Margareta B Kjellin (M) Gävleborgs län
Lars Beckman (M) Gävleborgs län
Saila Quicklund (M) Jämtlands län
Lena Asplund (M) Västernorrlands län
Eva Lohman (M) Västernorrlands län
Ulf Berg (M) Dalarnas län
Ann-Britt Åsebol (M) Dalarnas län
Edward Riedl (M) Västerbottens län
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Västerbottens län

Mer läsning

Annons