Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen ökar kvalitetskontrollerna i äldreomsorgen

Annons

I en artikel i Arbetarbladet den 1/12 frågar sig Tord Fredriksen om våra vårdinrättningar ska drivas endast i kommunal regi eller om vi ska ha en mångfald av aktörer på marknaden. Han ifrågasätter även de kraftfulla åtgärder som regeringen nu sätter in med ökade kvalitetskontroller och ett stopp för aggressiv skatteplanering samt anklagar oss för att använda ett missvisande språk.

Först och främst vill vi återigen säga att all vanvård inom välfärden är helt oacceptabel. Det spelar ingen roll om en verksamhet drivs av kommunen, landstinget eller ett privat vårdbolag. Tyvärr ser vi alldeles för många exempel på när äldre far illa, både i offentlig och privat verksamhet. Det är heller inte acceptabelt att de företag som får våra skattepengar för att driva omsorg använder avancerade skatteupplägg för att själva slippa betala skatt. Därför skärper nu regeringen reglerna för dessa bolag samt förbättrar kvalitetskontrollen.

För det första vill regeringen se över möjligheten att stoppa företagens aggressiva skatteplanering. Aktörer inom välfärdssektorn har ett särskilt ansvar att leva upp till företagsetik och god skattemoral.

För det andra har Socialstyrelsen fått i uppdrag att förbättra tillsynen och ta fram effektivare verktyg för att hjälpa kommunerna med deras upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). När en upphandling sker måste kommunerna ställa tydliga krav på kvalité som går att följa upp. Den lagen har kompletterats med Lagen Om ett Valfrihetssystem (LOV) som infördes 2009. Lagen innebär att kommunen ställer upp kvalitetskrav och sätter pris på omsorgen. Var och en som klarar av att leva upp till de villkoren kan bli utförare. Den som behöver vårdinsatsen väljer sin egen utförare. Valfrihet handlar om att alla ska få den vård och omsorg de valt. Det handlar också om att kunna välja bort de alternativ man inte trivs med. Kvalitet och valfrihet ska gå hand i hand

För det tredje kommer det att tillsättas en utredning som ska göra en översyn om möjligheterna att förstärka skyddet för personer som vill lämna uppgifter om missförhållanden.

Fredriksen kallar dessa kvalitetskontroller för ökad byråkrati. Vi ser dem som nödvändiga för att säkerställa en god vård och omsorg. Höga kvalitetskrav måste ställas på dessa verksamheter oavsett om det är offentligt eller privat drivet.

För oss moderater handlar inte välfärden om vem som bedriver en viss verksamhet och på vilka premisser. För oss handlar det om att säkerställa att alla äldre för kvalitetssäker omsorg, våra elever får den kunskap de ska ha i skolan och att den som är sjuk får en god vård. Att öppna upp för en mångfald av aktörer ökar vår valfrihet, personalen är inte endast hänvisad till en arbetsgivare och det finns möjligheter för medarbetarna att starta egna företag och bedriva omsorg. För oss handlar det inte om att skydda ett visst system utan att säkerställa en god välfärd för våra medborgare.

Tomas Tobé (M), riksdagsledamot

Margareta B Kjellin (M), riksdagsledamot

Lars Beckman (M), riksdagsledamot

Mer läsning

Annons