Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringens arbetsmarknadspolitik har misslyckats

I Gävleborg är 1 441 personer placerade i Fas 3, en ökning med 118 procent på ett år. Det här är ett tydligt tecken på att regeringens arbetsmarknadspolitik har misslyckats.

Annons

Regeringens arbetsmarknadspolitik handlar om att sticka huvudet i sanden och hoppas på det bästa, samtidigt som den leder till att människor stängs ute från arbetsmarknaden. Fas 3 låser in de arbetslösa i ett permanent utanförskap som inte leder till riktiga jobb.

Fas 3 är helt enkelt en återvändsgränd. Att erbjuda utbildning är här inte tillåtet. Istället för att ge människor nya chanser till jobb, stängs de ute från den reguljära arbetsmarknaden. Det är ett gigantiskt slöseri med mänskliga resurser och skattepengar.

Trots att konjunkturen nu vänt uppåt är arbetslösheten fortsatt hög och allt fler unga förtidspensioneras, samtidigt som många företag får allt svårare att finna arbetskraft med rätt kompetens. Organisationen Företagarna kritiserar regeringen för att ha dragit ned på bristyrkesutbildningar under lågkonjunkturen, utbildningar som kunde ha inneburit att människor hade kunnat ta de jobb som nu växer fram. Istället för att anställa har var tredje småföretag fått tacka nej till order på grund av brist på personal. Parallellt med en ökad brist på arbetskraft så biter sig långtidsarbetslösheten fast och det är som vanligt ungdomarna som drabbas hårdast, i länet är nu över 4450 unga arbetslösa.

Sverige behöver en politik för fler arbetade timmar och full sysselsättning. Varje arbetad timme behövs – alla kan bidra. Med fler jobb växer landets ekonomi. En regering som slösar bort den resursen och låter långtidsarbetslösheten bita sig fast, brister i ansvar.

I regeringens jobb- och utvecklingsgaranti (JUG) där människor som länge varit arbetslösa hamnar, finns nu över 89 000 personer. Bara ett fåtal kan räkna med att få stöd i form av utbildning eller praktik. De allra flesta tvingas till passivitet. JUG är allt annat än en garanti för jobb eller utveckling. Ytterst få deltagare kommer ut i jobb, de flesta hamnar istället i Fas 3. Antalet långtidsarbetslösa som anvisas till jobb utan lön, men där istället arbetsgivaren får ett statligt bidrag, ökar kraftigt. Nu har drygt 25 000 personer sådana placeringar, vilket är en fördubbling efter årsskiftet och det ökar med ca 50 personer varje arbetsdag.

Vi vill se växande och lönsamma företag, den som investerar och tar ansvar ska kunna tjäna bra på det samtidigt som anställda ska ha bra löner och bra villkor. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar jobb förutsätter utbildad arbetskraft. Möjligheter och nya chanser till utbildning är nyckeln till ett inkluderande arbetsliv. Därför vill vi investera i utbildning. Det ska vara lätt att komplettera eller fylla på sina kunskaper. Vi vill bygga ut och höja kvaliteten i högskolan. Vi vill bygga ut vuxenutbildningen och använda den kompetens folkhögskolorna erbjuder. Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen ska vara av god kvalitet och leda till jobb. Vi Socialdemokrater sätter jobben först.

Åsa Lindestam (S)
Elin Lundgren (S)
Per Svedberg (S)
Raimo Pärssinen (S)
Riksdagsledamöter i Gävleborg

Mer läsning

Annons