Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Regionen når inte upp till ambulansmålen – och det har blivit sämre över tid: "Något i systemet är sjukt"

Region Gävleborg hävdar att ambulanssjukvården har tillräckliga resurser. Men deras egen statistik talar emot dem. Och det drabbar framför allt de akut sjuka patienterna.

Region Gävleborg hävdar att de har bra beredskap och god måluppfyllelse inom ambulanssjukvården. Senast den 18 juni hävdar regionen på sin hemsida att det heller inte blivit någon försämring över tid.

Läs mer: Chefens dystra besked om ambulansen – vill se över möjligheten att sänka beredskapsmål

Kommunikationen har varit tydligt, målet om att nå 90 procent av alla Prio 1-patienter inom 20 minuter uppnås. Region Gävleborgs företrädare har heller aldrig uttryckt någon oro kring att nå målet om 99 procent av alla Prio 2-patienter inom 30 minuter.

Men regionens egna interna siffror, som vi har fått ta del av, visar en annan bild. De senaste två ochett halvt åren har det snarare varit mer undantag än regel att regionen når sina egna beredskapsmål. Och trendkurvorna pekar nedåt, både för Prio 1 och 2-larm.

– Det är absolut inte bra. Det är en första tendens på att något i systemet är sjukt. Det är Prio 2-och 3–patienterna som drabbas först, säger Janne Kautto, som är ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.

Region Gävleborgs statistik sträcker sig från januari 2014. Enligt den har regionen fram till och med april i år endast nått sina egna uppställda mål vid sex tillfällen (statistiken är uppdelat månadsvis).

Samtliga inträffade före 2015. Faktum är att ambulanssjukvården i Gävleborg inte har nått upp till Prio 1-målet en enda gång sedan oktober 2014 – även om felmarginalen är några få procent.

Statistiken visar att Region Gävleborg på länsövergripande nivå endast når 86-89 procent av alla Prio1-patienter inom 20 minuter – trots att målet är 90 procent.

Läs också: Inhyrd personal räcker inte till att fylla luckorna inom ambulansen – "Arbetsmiljön för alla blir jättetuff"

Sett till enskilda ambulansstationer och områden är det inte särskilt mycket bättre. Under den aktuella mätperioden har endast ett område ett genomsnitt som är övermålet: nämligen Gävle – som i genomsnitt når 93 procent av Prio 1-patienterna i tid.

Resten ligger alla under 90 procent-målet. Värst är det för stationerna i de lägst befolkade kommundelarna. Stationerna i Ljusdal, Dellenbygden och Ockelbo ligger längst ner på listan, med ett snitt på 81, 80 respektive 79 procent.

För Prio 2-larm är statistiken ännu sämre. Inte under en enda månad sedan januari 2014 har regionens ambulanssjukvård nått upp till målet: att nå 99 procent av Prio2-patienterna inom 30 minuter.

– Bor man i Gävleborg, som i mina ögon inte är någon tundra, utan ett relativt tätbebyggt område med goda och farbara vägar, tror jag att man som medborgare förutsätter att man får hjälp i rätt tid, säger Janne Kautto.

Enligt honom har många en felaktig bild av vad ett så kallat Prio 2-larm innebär. Han beskriver det klassiska Prio 2-ärendet som en patient med bruten höft.

– Prio 2 är akuta ärenden, men som inte är livshotande just nu. Det kan handla om en gammal dam eller herre som faller i hemmet och blir liggande i två timmar med bruten höft innan hemtjänsten hittar dem, säger Janne Kautto.

Läs även: Räddningstjänsten kritisk efter olycka – "Fick vänta en halvtimme på ambulans"

Komplikationer efter just höftbrott är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Ju snabbare patienterna kan tas om hand, desto mindre risk för allvarliga efterverkningar.

– Därför är det oerhört viktigt att vi omhändertar de här patienterna omgående och transporterar dem till rätt vårdenhet. Gör vi inte det blir det komplikationer, till exempel blodproppar eller lunginflammation, som kan leda till att patienten avlider, säger Janne Kautto.

Ett annat typiskt Prio 2-larm är enligt honom en ungdom som har tagit en överdos på tabletter. Inte tillräckligt för att det ska vara direkt livshotande för stunden, men ändå så pass allvarligt att inre organ kan få permanenta skador om inte behandling sätts in inom 30-60 minuter.

– Når vi inte dem i tid är behandlingen verkningslös, då är skadan redan skedd. Man får inte glömma det här perspektivet, säger Janne Kautto.

Han anser att det är viktigt att ha en beredskap i ambulansverksamheten för att nå båda patientkategorierna inom rimlig tid.

– Har man rimliga grundmål i Gävleborg är det viktigt att inte börja tulla på dem. Och framför allt inte tära på den lilla beredskapen som finns genom att ställa enheter. Då tallar man på patientsäkerheten, säger han.

När man ser en sådan här tendens i statistiken, vad tycker du att man ska göra?

– Då bör man skyndsamt, om inte direkt, börja titta på varför tillgängligheten sjunker. Det är ett symtom på ett fel i systemet, som man måste leta efter. Är man en bra organisationsledare gör man det omgående. Man väntar inte och gör det efter sommaren, säger Janne Kautto.

Så prioriteras/definieras ambulansuppdragen enligt SOS Alarm:

Prio 1– Akut livshotande symptom eller olycksfall

Uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symtom. Närmast tillgängliga ambulans utlarmas enligt larmcentralens prioritering. Ambulansens personal bedömer behovet av körsätt (snabbt) till hämtplatsen och påkallande av fri väg med siren och/eller blåljus.

Prio 2 – Akut men ej livshotande symptom

Uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom. Närmast tillgängliga ambulans tilldelas uppdraget.

Prio 3 – Övriga ambulansuppdrag

Prioriterat uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinsk utbildad personal och där rimlig vänteperiod inte bedöms påverka patients tillstånd. Ambulans tilldelas uppdraget med beaktande av den totala beredskapen för allvarligare händelser.

Prio 4 – sjuktransport/sjukresor

Sjuktransport av patient från hämtplats till destination. Uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk utbildat personal under transporten. Transporten kan genomföras av fordon som ej definieras som ambulans, t.ex. sjuktransportbil eller taxi.