Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna vill satsa på landsbygden

Annons

Representanter från Sveriges kommuner och landsting, SMÅKOM och Hela Sverige ska leva skriver i Arbetarbladet den 9:e augusti att alla medborgare måste garanteras möjlighet att få god service från ett brett utbud , oavsett om bor på landsbygden eller i storstad och föreslår en rad åtgärder.
Vi vill börja med att tacka för artikeln som lyfter frågor som så ofta glöms bort i den offentliga debatten. Under lång tid har vi sett hur servicen urholkats på landsbygden men också i ytterstadsområden. Offentlig service försvinner och därmed också privata företag såsom handel m.m. Men det är också en stor skillnad på tillgång till infrastruktur såsom mobiltäckning och bredband. Vi måste ändra på detta för det har betydelse för människors möjligheter, arbeten, utveckling hälsa men också för samhällsutvecklingen i stort. Vänsterpartiet vill bidra till att ta tillvara den kreativitet och folkliga handlingskraft som finns i landet
Vi Rödgröna vill att det ska finnas lokala servicekontor i varje kommun. Där vill vi samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas service i en enda organisation på lokal nivå. Vi kallar det MOA-kontor (Människor Och Arbete MOA-kontor) de ska finnas i hela landet, men kunna anpassas efter lokala förutsättningar Vänsterpartiet vill gå vidare och vi vill se kompletta servicekontor i varje kommun med servicepunkter och i vissa orter även utanför centralorten. Vi vill skapa en ny anda av samverkan mellan stat och kommun där ovan nämnda aktörer, men även t ex polis och skattekontor, kan samsas med kommunal service för att skapa styrka i servicen till medborgarna. Medborgare och företag har rätt att förvänta sig att på ett likvärdigt sätt få del av offentlig service
Vänsterpartiet stöttar och driver på för utveckling av fler lokala bankkontor, särskilt de lokala Sparbankernas möjlighet att konkurrera. Landsbygden behöver banker med lokal närvaro, stor personkännedom och samhällsengagemang.
Vår miljö – och klimatpolitik samt turismen är intimt förbunden med möjligheten till utveckling av svensk lands - och skogsbygd. Ökad användning av bioenergi och förädling av skogsråvaran samt ekoturism och attraktiva boendemiljöer ger förutsättningar för inflyttning och utveckling av landsbygden
Vi vill satsa på besöksnäringen. Speciellt måste fjäll – och landsbygdsturismen uppvärderas och ses som en viktig näring ur ett regionalpolitiskt perspektiv och få en större del av de framtida infrastruktursatsningarna.
Vi Rödgröna vill göra en storsatsning på infrastruktur i hela landet på nya järnvägar, som Norrbotniabanan, och ett kraftfullt ökat banunderhåll. Särskilt viktigt för landsbygden är våra satsningar på lågtrafikerade banor och kapillärspår samt underhåll och tjälsäkring av befintliga vägar. Kulturen har en given roll även för landsbygden. En ort med rikt allehanda kulturliv generar engagemang och trivsel för medborgare men även för besökare och turister. Digitalbio i hela landet bör främjas, så att även mindre orter kan ta del av den bredd i filmutbudet som finns i de större städerna. En annan viktig fråga för Vänsterpartiet är kultur- och musikskolorna, som bör finnas över hela landet med låga taxor.
Vänsterpartiet vill dessutom satsa extra för att utveckla kollektivtrafiken i landsbygd och öka stödet till bredbandsutbyggnaden
Staten måste ta ett övergripande ansvar för att garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet. Att upprätthålla god kvalité i vård, omsorg och skola är en grundförutsättning för att annan service och arbetstillfällen skall stanna kvar och utvecklas på orten
Så låt oss jobba tillsammans för att ta tillvara på de resurser och den vilja som finns lokalt för att möjliggöra en utveckling där hela Sverige utvecklas och stärks.
Ulla Andersson

Riksdagsledamot Gävleborg
Lena Olsson

Riksdagsledamot Dalarna

bägge Vänsterpartiet

Mer läsning

Annons