Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rösta för landsbygden!

Annons

Vi är två miljoner människor som bor på landsbygden alternativt på mindre orter i Sverige. Lika många som i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad vill de politiska blocken och de enskilda riksdagspartierna med landsbygden?
Vi som bor och driver företag på landsbygden ser stora möjligheter. Vi vet att landsbygden och våra gårdar har svar på flera av de stora utmaningar som väntar. Vi producerar och kan producera än mer bra och nära mat, förnybar energi och upplevelser nära djur och natur. Landsbygden kan skapa jobb och tillväxt för alla som tittar utanför stadshorisonten. Vi inom de gröna näringarna – företag där jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö är grundläggande resurser – skapar hållbar tillväxt.
Men vi kan så mycket mer. Alltfler människor efterfrågar bra mat producerad med hänsyn till miljö, klimat och djur. Människor vill dessutom handla närproducerad mat. Det här skapar många möjligheter för svenska bönder. Men tyvärr minskar den svenska matproduktionen. Snart importeras hälften av all den mat vi svenskar äter. Är det så här vi vill ha det?
Tillväxten inom förnybar energi växer. Antalet bönder som producerar förnybar energi har ökat med 80 procent sedan 2007 och intresset bara ökar. Det handlar om skogsflis, vindkraft, biogas med flera energikällor. Förra året passerade bioenergin oljan som Sveriges största energikälla. Bioenergin är dessutom större än kärnkraften och vattenkraften tillsammans. Ändå är de båda politiska blockens målsättningar för den förnybara energin modesta. Varför?
Vi bönder vill se tydliga och ambitiösa mål under nästkommande mandatperiod för såväl svensk matproduktion som förnybar energiproduktion. Vi vill också se bra företagarvillkor som möjliggör utveckling och frigör all den tillväxtpotential som finns på landsbygden.
LRF riktar nu följande sex förväntningar till dem som bildar regering under nästa mandatperiod:
• Utveckla ett nationellt program för den svenska livsmedelsproduktionen, ett program som har en klar ambition och rymmer konkreta åtgärder för ökad svensk livsmedelsproduktion.
• Skapa förutsättningar som ger den svenska bonden konkurrensneutrala villkor på den gemensamma marknaden som exempelvis sänkta sociala avgifter för småföretag, minskat regelkrångel, garanterad mobiltäckning och internet med bra prestanda över hela landet.
• Säkerställ att myndighetsutövningen inte är godtycklig, utan istället är rättvis och likvärdig över hela landet.
• Ställ samma krav på importerad mat som svensk vid offentlig upphandling.
• Inför obligatorisk ursprungsmärkning på all mat, inte bara på nötkött, ägg, honung, frukt och grönsaker. Inför märkningen såväl i butik som på restaurang och i storhushåll.
• Engagera er i EU-frågorna och i synnerhet EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Arbeta för att jordbrukspolitiken blir långsiktigt hållbar, den är ett viktigt verktyg när världens matproduktion måste öka och de fossila utsläppen behöver minska.
Delar du vår uppfattning? Rösta för landsbygden.
Sture Johansson
Regionordförande LRF Mälardalen

Mer läsning

Annons