Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

S-budget för kunskap, arbete och jämlikhet

Annons

Vi socialdemokrater i Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden i Gävle ser hur den nyligen presenterade Socialdemokratiska budgetmotionen till Riksdagen ytterligare skulle förstärka de områden vi prioriterar i Gävle Kommun.
I Gävle är våra politiska och ekonomiska prioriteringar tydliga.
Vi sätter skolan först och alla verksamheter inom kommunen ska hjälpas åt så våra ungdomar når sina utbildningsmål. Vi samarbetar med Arbetsförmedling och Socialtjänst för att hitta närmaste vägen till arbete för arbetssökande gävlebor och vi satsar på att skapa likvärdiga utbildnings-möjligheter för ungdomar genom bl.a. tidig kartläggning av varje elevs förutsättningar vid start av sin gymnasieutbildning och att särskilt stöd ges till elever som behöver det för att nå slutbetyg i gymnasiet.
Skolan först:
Vi är övertygade om att nyckeln till högre skolresultat är högre kvalitet i
undervisningen. Det handlar om investeringar i mindre klasser i grundskolan, stöd till läxhjälp i grundskolan, satsning på kompetensutveckling för lärarna och satsning på skolledarnas pedagogiska uppdrag. Bättre skolresultat kräver också insatser för en likvärdig skola.
I Socialdemokraternas budgetförslag till Riksdagen föreslås stora satsningar på ökade resurser till grundskolan, och särskilt för de elever som har svårt att nå målen i grundskolan Satsningar som stärker elevernas möjligheter att vara rätt förberedda för sina gymnasiestudier.
Alla elever ska också klara en gymnasieutbildning. I budgetförslaget fastslås att alla elever har rätt till det stöd man behöver för att klara ett slutbetyg och har man inte en genomgången utbildning så ska arbetslösa ungdomar upp till 25 år erbjudas ett utbildningskontrakt som leder till en gymnasieutbildning som ung vuxen.
Socialdemokraterna satsar i sitt budgetförslag därför på att öka statsbidragen till vuxenutbildning. Med vår budgetmotion skulle Gävle få ca 9,5 miljoner mer till Yrkesvux och Komvux i Gävle. Det skulle ge ca 170 nya helårsplatser.
Vi skulle, om Socialdemokraternas budgetförslag får majoritet i Riksdagen, även få ytterligare möjligheter att höja utbildningsnivån i Gävle genom satsningar på eftergymnasial utbildning, tex nya platser på högskola, yrkeshögskola och fler utbildningsplatser till bristyrken.
Närmaste vägen till arbete:
Gävles höga arbetslöshet oroar många Gävlebor vi möter och vi Socialdemokrater föreslår en mängd olika åtgärder för att stärka forskning, innovationer och rusta arbetslösa för framtida arbeten.
I det Socialdemokratiska budgetförslaget vill vi se mer av aktiva arbetsmarknadsinsatser istället för långvarig placering i Fas 3 när denna insats inte hjälper arbetslösa närmare ett nytt arbete.
Vi satsar i vårt förslag istället på riktade anställningsstöd till de som är i behov av det. I Gävle skulle det innebära en möjlighet att anställa ytterligare ca 35 personer med särskilt anställningsstöd, 10 % av deltagarna i FAS 3 skulle erbjudas anställning i privata näringslivet med 85 % i anställningsstöd, 20 % av deltagarna i FAS 3 skulle erbjudas anställning i offentlig sektor med 100 % i anställningsstöd och särskilda föreningsjobb skulle ges till arbetslösa som i dag har sysselsättning i ideella organisationer.
För den enskilde betyder dessa förändrade arbetsmarknadsreformer att man får avtalsenlig lön i stället för aktivitetsstöd från försäkringskassan eller kommunens försörjningsstöd. Det ökar disponibel inkomst för individen och sänker kommunernas kostnader för försörjningsstöd.
Med vårt förslag underlättar vi för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden via yrkesintroduktionsplatser där anställning och utbildning kombineras och vi stärker Arbetsförmedlingens möjligheter till mer företagsnära förmedlingsinsatser.
Totalt vill vi socialdemokrater skapa mer än 350 fler riktiga jobb och utbildningsplatser för unga i Gävle. På kort sikt minskar vi den höga arbetslösheten. På lite längre sikt underlättar vi den generationsväxling som kommer att äga rum på arbetsmarknaden.
Så stärker vi individens möjlighet till arbete och så stärker Sveriges konkurrenskraft för framtiden.

Socialdemokraterna i Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden i Gävle kommun
Håkan Alenius
Ulrika Jidåker
Saite Jallow
Anette Ståhl
Peter Bergström